Presentació de les conclusions dels tres seminaris de reflexió sobre la crisi d’identitat europea, amb l’objectiu d’aportar una estratègia amb propostes concretes que permetin reforçar la creació d’una identitat europea, més enllà de les particularitats nacionals.

A càrrec de:

Montserrat Pi, coordinadora del primer seminari i professora titular de Dret Internacional Públic i Dret de la Unió Europea, Universitat Autònoma de Barcelona

Gemma Pinyol, directora de Polítiques Migratòries i Diversitat a Instrategies i investigadora associada del GRITIM-UPF

Carmen Claudín, investigadora sènior associada a CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs

Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu