Del 21 de setembre al 26 d’octubre es celebra una nova edició del curs virtual “Comprendre el funcionament de la UE”, que organitza l’Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic de la UAB i que imparteix la documentalista del Centre de Documentació Europea.

L’objectiu del curs és fer una introducció dels aspectes bàsics que configuren el funcionament de la Unió Europea que sovint són desconeguts per la seva pròpia complexitat.

Tenint en compte que el públic destinatari són treballadors de la universitat, es dedica un dels mòduls a temes d’especial interès per a aquest sector: educació superior, recerca i gestió de l’administració pública a nivell europeu.

Format

 • Online (Campus Virtual de la UE)

Contingut dels mòduls:

 • Unió Europea: història i definició
 • Institucions
 • Dret i justícia
 • Economia
 • Relacions exteriors
 • Medi
 • Protecció social
 • La UAB & la UE
 • Catalunya a la UE
 • Futur de la UE

Dates:

 • Del 21 de setembre al 26 d’octubre de 2020.