L’Institut d’Estudis Europeus ha obert un canal a Youtube en el que es publicaran vídeos del propi Institut, però també sobre el Màster Oficial d’Integració Europea, de les Accions Jean Monnet (EUPOL i ECONAS, de moment), dels projectes de recerca i del Centre de Documentació Europea.

Actualment es poden consultar els següents vídeos: