L’exposició “Still a working title? Social and Employment Realities in Europe” formula una reflexió sobre les nostres realitats laborals i socials contemporànies i sobre el futur del treball a Europa. També mostra alguns dels principis del Pilar europeu dels drets socials.

Seleccionats per la comissaria belga Ive Stevenheydens, els artistes europeus representen un equilibri geogràfic i de gènere.

Visita l’exposició en línia a Europeana