CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Tag Archive 'Promoció laboral'

Feb 10 2012

El pla d’ajust del PDI de la UAB ha de salvaguardar l’estabilització de Lectors i investigadors “Ramon y Cajal”

Companyes i companys

 El proper 15 de febrer el Consell de Govern pretén d’aprovar els criteris d’ajust del PDI de la UAB (Document 1document 2document 3)

CCOO valorem els esforços de la comissió mixta per reduir el volum de la retallada de 6,8 milions € a 4 milions €. No obstant, CCOO considerem que els criteris d’ajust del PDI han de partir de la salvaguarda dels llocs de treball i en conseqüència ens manifestem en contra de l’acomiadament de professorat.

CCOO considera que l’estabilització de Lectors i Ramon y Cajal no poden estar subjectes a la situació particular de cada departament i per tant és personal no subjecte a criteris específics en relació als departaments excedentaris. És personal de la UAB i la seva pertinença és innegociable.

No acceptem un ajust de plantilla en el que ens situa en dos escenaris departamentals: els deficitaris i els excedentaris. Instem a la institució que doti els departaments deficitaris amb els recursos necessaris per garantir el seu funcionament i els que considera que són excedentari que plantegi el seu reajustament a llarg termini.

Hi ha alternatives. En aquest context de retallada de la Generalitat a les universitats, CCOO proposa contra els acomiadaments, mesures com un pla de prejubilació incentivat, la jubilació del personal amb mes de 65, una reducció del complement de càrrec de gestió, analitzar la plantilla pel acompliment estricte de la dedicació exclusiva, analitzar la plantilla d’associats i fomentar la figura d’Associat 0, allà on es pugui, el ajustaments  del retorn del cànon, l’increment del cànon de formació continuada, … Totes aquestes mesures protegeixen els llocs de treball actuals.

Hem de fer front a les retallades perquè hi ha alternatives. Tots hem de donar suport a les mesures de pressió que els organismes unitaris plantejarem. Esteu atents a les convocatòries de mobilitzacions.

Salutacions


No hi ha comentaris

Set 12 2011

Informació sobre jubilacions (pla emeritatge, jubilacions)

Els rumors sobre sobre possibles plans de jubilació en el marc de les retallades com les modificacions legislatives aprovades arran de l’acord de pensions estan provocant moltes consultes ( mes de PAS que de PDI) a la secció sindical. Us adjuntem dos documents, una anàlisi de la CONC (2comparativa_pensions_2011) i un document del col·legi de graduats socials (Noves regulacions SS).


No hi ha comentaris

Mai 31 2011

Model reclamació per presentar davant la comissió d’acreditació de l’ANECA

Si has de presentar al.legacions davant la comissió avaluadora de la reva sol.licitud d’acrecitació pot ser aquest model d’al.legacions et pot ser d’utilitat:

Model en format pdf: Modelo-alegación-acreditación-ANECA


No hi ha comentaris