CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Tag Archive 'Política universitària'

gen. 13 2014

Estat negociació model dedicació docent, gener del 2014

Companyes i companys,

Com tothom sap, l’actual equip de govern està elaborant un nou model de dedicació docent que inclou les directrius de l’anomenat decret Wert. La voluntat de l’equip de govern és aprovar definitivament el nou model aquest mes de gener.

El procés de negociació amb els  agents socials ha viscut molts alts i baixos i encara no està tancat. Més enllà de la nostra opinió sobre molts aspectes que ens semblen francament millorables, per CCOO hi dos temes claus: el manteniment de tots els llocs de treball i deles condicions laborals. Per això, proposem que el nou model incorpori dues clàusules de garantia:

1) Garantir que els departaments on l’aplicació del decret Wert i el nou model de dedicació suposi un increment de la seva capacitat docent no s’aplicaran acomiadaments ni disminuirà la capacitat de contractació de personal no estable.

2) Garantir que cap professor o professora no sortirà perjudicat pel que fa a càrrega docent amb el nou còmput de comptabilitat de la docència; no és admissible que, a més de les retallades de tots tipus que hem patit, pugui haver-hi professorat quehagi de fer més hores de classe.

 

Plantejarem aquestes demandes a la propera messa de negociació i us mantindrem informats.

Ben cordialment,

Secció sindical de CCOO a la UAB


No hi ha comentaris

maig 07 2013

9 de maig: Vaga general d’educació contra la LOMCE i les retallades

COMUNICAT UNITARI DE VAGA 9 DE MAIG

VAGA GENERAL D’EDUCACIÓ CONTRA LA LOMCE I LES RETALLADES

 Els  pares i les mares, els estudiants i els representants dels treballadors i treballadores de l’educació hem acordat un calendari de mobilitzacions contra la LOMCE i les retallades que s’ha dut a terme en la Setmana de lluita del 22 al 28 d’abril amb gran èxit de participació que te com a pas següent la convocatòria d’una vaga general de l’educació d’àmbit estatal el proper 9 de maig contra la LOMCE i les retallades, perquè:

Les polítiques d’austeritat són:

  • INJUSTES amb la immensa majoria de la població, especialment amb la més desafavorida.

  • INÚTILS perquè estan aconseguint empitjorar encara més la situació econòmica i social.

  • PERVERSES perquè beneficien a l’actual poder econòmic, polític i social.

Continue Reading »


No hi ha comentaris

març 21 2013

RESOLUCIÓ CONTRA LES RETALLADES PRESSUPOSTÀRIES

IX CONFERENCIA D’UNIVERSITATS de CCOO a CATALUNYA.

RESOLUCIÓ CONTRA LES RETALLADES PRESSUPOSTÀRIES:
Considerem que la universitat pública és un dels pilars fonamentals del nostre estat de benestar,  i desenvolupa un paper fonamental en la formació dels ciutadans amb esperit crític i valors democràtics. Així mateix, des de l’entrada en vigor de la LRU, la universitat pública s’ha convertit en un element central per a la cohesió social, ja que ha incorporat als fills i a les filles de la classe treballadora a l’educació superior.

 llegir més…

 


No hi ha comentaris

oct. 31 2012

El govern central aproba el reglament que facilita l’acomidament del personal laboral de les administracions públiques

  • Fernando Lezcano, portanveu de CCOO denuncia què 700.000 empleats públics amb contracte laboral poden perdre el seu lloc de treball.
  • Més llenya per la vaga del proper 14 de novembre

Llegiu la notícia al blog de CCOO 

Descarregueu el reglament publicat al BOE


No hi ha comentaris

abr. 21 2012

Publicada al BOE la modificació de la dedicació docent prof. universitari

Posted in Govern central |

Tot just s’ha publicat al BOE la modificació de la dedicació docent del professorat de les universitat. En resum, 32 ECTS els professors que no tinguin el sexenni viu, 24 els què el tinguin, i 16 els que tinguin 3 o 4 sexennis consecutius, i l’últim viu.

Disposción 5337 del BOE núm. 96 de 20 de abril de 2012: BOE-A-2012-5337

Continue Reading »


No hi ha comentaris

febr. 10 2012

El pla d’ajust del PDI de la UAB ha de salvaguardar l’estabilització de Lectors i investigadors “Ramon y Cajal”

Companyes i companys

 El proper 15 de febrer el Consell de Govern pretén d’aprovar els criteris d’ajust del PDI de la UAB (Document 1document 2document 3)

CCOO valorem els esforços de la comissió mixta per reduir el volum de la retallada de 6,8 milions € a 4 milions €. No obstant, CCOO considerem que els criteris d’ajust del PDI han de partir de la salvaguarda dels llocs de treball i en conseqüència ens manifestem en contra de l’acomiadament de professorat.

CCOO considera que l’estabilització de Lectors i Ramon y Cajal no poden estar subjectes a la situació particular de cada departament i per tant és personal no subjecte a criteris específics en relació als departaments excedentaris. És personal de la UAB i la seva pertinença és innegociable.

No acceptem un ajust de plantilla en el que ens situa en dos escenaris departamentals: els deficitaris i els excedentaris. Instem a la institució que doti els departaments deficitaris amb els recursos necessaris per garantir el seu funcionament i els que considera que són excedentari que plantegi el seu reajustament a llarg termini.

Hi ha alternatives. En aquest context de retallada de la Generalitat a les universitats, CCOO proposa contra els acomiadaments, mesures com un pla de prejubilació incentivat, la jubilació del personal amb mes de 65, una reducció del complement de càrrec de gestió, analitzar la plantilla pel acompliment estricte de la dedicació exclusiva, analitzar la plantilla d’associats i fomentar la figura d’Associat 0, allà on es pugui, el ajustaments  del retorn del cànon, l’increment del cànon de formació continuada, … Totes aquestes mesures protegeixen els llocs de treball actuals.

Hem de fer front a les retallades perquè hi ha alternatives. Tots hem de donar suport a les mesures de pressió que els organismes unitaris plantejarem. Esteu atents a les convocatòries de mobilitzacions.

Salutacions


No hi ha comentaris

gen. 31 2012

Nova regulació legal de la relació de treball del personal investigador

La Llei 14/2011, d’ 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE, 2 de juny de 2011) regula legalment la relació del personal investigador – funcionari, estatutari i laboral – al servei de les universitats públiques, dels organismes públics d’investigació i dels organismes d’investigació de les altres administracions públiques.
El Títol II d’aquesta llei es dedica exclusivament a regular la relació de treball del personal investigador amb l’ entitat per la qual treballa.
L’ objecte d’ aquesta Nota és donar a conèixer l’ existència d’ aquestes noves regulacions legals, no és fer una anàlisi aprofundida de les mateixes.

Llegir la nota informativa 2/2012…


No hi ha comentaris

nov. 16 2011

Resum reunió espai diàleg Secretaria d’Universitats – CCOO – UGT (7-11-11)

Resum reunió espai diàleg Secretaria d’Universitats – CCOO UGT  (7-11-11)
Antoni Castellà exposa els dos punts que han marcat l’inici de la seva legislatura:
–          Retallada del 16% en l’aportació de la Generalitat a les universitats,
–          Reestructuració de l’oferta.
Sobre el segon punt, han començat a tancar/reagrupar  màsters amb menys demanda. Ara comencen el debat sobre criteris de mínims de cara als graus.
Plantegen fer els primers anys dels graus més generalistes.
Lluís Jofre dóna algunes dades:
Als països de la UE els joves que cursen estudis universitaris van entre el 25 i el 35%. A Catalunya estem en el 30%.
Actualment, hi ha uns 70.000 joves que fan els 18 anys. Hi ha una oferta de 50.000 places, el 90% de l’oferta s’ocupa.
Dels estudiants universitaris, un 50% són joves (18 anys), 37% són més grans (2a titulació, reincorporació tardana, etc.), i el 13% són de fora de Catalunya.
En conclusió, no es pot dir que, en global, l’oferta universitària estigui sobredimensionada.
Sobre el model català de personal acadèmic:
Comencen per plantejar que en Capítol I les universitats han de tendir a la limitació del 90% de l’aportació de la Generalitat. Especifiquen que la referència és el pressupost del 2010 (anterior a les retallades). Tot i així, la mitjana de les universitats se situava en el 112% de l’aportació Gene.
A la llei d’acompanyament dels pressupostos van fixar que la Generalitat aprovaria els pressupostos de les universitats si presentaven un pla de viabilitat (2011-2014).
Volen potenciar la via contractual (LUC), cos propi. Volen replantejar el Serra Húnter no només com a cofinançament sinó anar cap al model ICREA, incorporant criteris d’excel·lència internacional.
Preveuen que en els propers 10 anys hi haurà 2.500 PDI que es poden jubilar. Parlen d’un pla d’incentius a la jubilació als 65 anys. Plantegen amortitzar una part d’aquestes places i l’altra cobrir-les amb places de professorat contractat.
Plantegen potenciar la figura de l’assistent de docència (actuals becaris) per a altres activitats acadèmiques (desdoblaments, pràctiques, …).
Lluís Jofre dóna una sèrie de dades:
De total de PDI (12.000), 7.200 són permanents. Segons el director general s’hauria d’anar cap als 6.000 permanents.
De les universitats públiques catalanes surten uns 1.500 doctors l’any. El director general calcula que les necessitats de les universitats són d’uns 650 l’any. La resta, s’hauria d’incorporar al mercat laboral, fora de la universitat.
En un altre punt parlen de consorciar serveis. El més avançat sembla ser l’àmbit de les TIC, amb la participació del CESCA.
Les universitats, pel seu compte, estan mirant la possibilitat de fer una central de compres i concessions (neteja, serveis auxiliars…).
Sobre finançament, a més de l’increment de taxes, es parla d’establir un criteri de mínims per a l’overhead.
Segueix havent una part de finançament variable (51 milions per al conjunt de les 7 univ. públiques).
Sobre possibles noves retallades en el 2012, no pot descartar que les universitats es vegin de nou afectades.
Sobre governança, el que es diu és que hi ha la ponència parlamentària (50 membres, 1 per UGT).
Sobre beques, que amb el fons que s’ha creat amb la ¼ part de l’increment de taxes per sobre de l’IPC, es preveu que hi haurà 1.500 estudiants més que es beneficiaran de beca. Es mantenen els mateixos criteris que els del MEC per a la concessió de les beques.
Abans d’acabar la reunió, es va quedar en que ens aniran convocant a més reunions com aquesta (espai diàleg política universitària) per aprofundir en cada un dels temes tractats i també que convocaran una mesa sectorial d’universitat properament.

No hi ha comentaris

oct. 18 2011

Mesa de negociació del dilluns 17/oct/2011 (Resum)

“Benvolguts companys i companyes,

com sabeu, aquest matí ha tingut lloc una nova reunió de la mesa de negociació amb l’equip de govern. Prèviament, ens havíem trobat les permanents del comitè i la JPDI per discutir el nou document rebut i consensuar una posició al respecte. A aquesta reunió de les permanents, els companys de la CGT no hi han assistit.

A la reunió prèvia s’ha acordat per part del membres presents demanar la retirada de totes les xifres i taules del document, que haurien de quedar per a una segona fase de negociació, de manera que tot assumint, que no acceptant, la retallada de 20 milions no es pressuposes la xifra que havia d’assumir el capítol 1. També es proposaven algunes esmenes als principis bàsics.

Ja a la mesa, els companys de la CGT han manifestat la seva disconformitat, per defectes de forma en els terminis de la convocatòria, amb la consideració de la reunió d’avui, així com la del 6 d’octubre, com a mesa negociadora. També han expressat el seu malestar pels terminis en que s’havia presentat la documentació, i a continuació han abandonat la reunió.

A continuació el vicerector d’Economia ha fet una presentació dels canvis introduïts a la nova versió del document, i nosaltres de les noves esmenes plantejades. Tot i acceptar l’equip de govern alguns canvis en els principis bàsics, no s’ha acceptat la retirada de les xifres, i la reunió ha acabat amb un lacònic: “les dues parts han acostat posicions i volen seguir negociant”.

Per part dels representants del comitè presents a la reunió, sense tancar la porta a continuar negociant la incorporació de noves fonts d’ingressos, i uns criteris de l’aplicació de la retallada que afecten al capítol 1, que minimitzin l’impacte sobre el col·lectiu que representem, s’ha manifestat la nostra inequívoca oposició a uns principis que acompanyats de les xifres actuals poden suposar la sortida de la universitat d’una tercera part dels nostres representats. Al respecte hem expressat la necessitat de que el conjunt del comitè es posicioni sobre el document i la continuïtat de les negociacions.
Xavier Cussó, president Comité d’empresa PDI-l


No hi ha comentaris

oct. 15 2011

Campus grandes ¿para qué?

Distintos países europeos han optado por la fusión de universidades para aprovechar recursos y ser más competitivos – La propuesta irrumpe en España, pero halla resistencias – El tamaño, frente a la necesaria especialización.

¿Es mejor ser una universidad pequeña, como Stanford, en Estados Unidos, o una inmensa, como la UNAM de México o una entre medias como la Universidad de Barcelona? ¿Es mejor que un país tenga muchas o pocas universidades? ¿Deben unirse o especializarse para ser mejores? La globalización trajo consigo una enorme competencia entre los campus de todo el mundo, y ello propició a su vez la llegada de los famosos ranking. Y todo ello, un enconado debate en los países del Viejo Continente sobre si sus universidades se habían quedado viejas, fuera de juego, pues no tenían representación en los puestos de cabeza de esas clasificaciones. Se está replanteando la misión de la universidad, su relación con las empresas y su entorno, su financiación, su modo de gobernarse… El País 15/10/2011

 

 

 


No hi ha comentaris

Next »