CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Set 15 2011

Estabilització del professorat associat

Posted in |

17-Abr-08: Acord entre el comitè d’empresa i l’equip de govern d ela UAB per a la regularització del professorat associat previta a la disposicio transitòria segona del I conveni col.lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (Acord regualirtzació professorat associat)