CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Archive for the category març

març 11 2014

Butlletí del PDI: març 2014

Posted in 2014, Butlletí del PDI, març |

Des de la secció sindical de CCOO de la UAB endeguem un Butlletí del PDI, que intentarem que sigui mensual,  amb la voluntat de fer una eina útil per a la informació, l’acció sindical i el debat

Comissió de seguiment del MDA: cal impedir que el nou model suposi un increment de la càrrega lectiva ni l’acomiadament de professorat laboral.

Al passat Consell de Govern del 23 de gener de 2014 es va aprovar el Model de Dedicació Acadèmica (MDA) de la UAB [enllaç 01 ]. Aquest MDA, tot i haver estat objecte de negociació entre els agents socials i l’Equip de Govern, no ha estat aprovat per la part sindical. La pressió sindical a les meses de negociació prèvies a l’aprovació sense acord del MDA va conduir a la incorporació de diverses propostes (moltes d’elles realitzades per CCOO) que van contribuir a suavitzar i millorar un MDA encara més dur originalment.

Continue Reading »


No hi ha comentaris