Català Bàsic Marc 1-2-3

març 05 2021

4. Parla.cat

Posted in |

BÀSIC 1

PARLA.CAT:

1a classe

Unitat 1

Bloc 1  Hola, com et dius?

Activitat 1.1. Expressions en català

Activitat 1.2. Presentacions

Activitat 1.3.  Maneres de saludar i acomiadar-se (1)

Activitat 1.4. Maneres de saludar i acomiadar-se (2)

Activitat 1.5. Maneres de saludar i acomiadar-se (3)

 

2a classe

Bloc 2   M’ho pots repetir, si us plau?

Activitat 2.1  Alfabet pronunciació

Activitat 2.2  Cognoms lletrejar

Activitat 2.4  Recordar alfabet

Activitat 2.5  Pronunciació números

Activitat 2.6  Telèfons: identifica la persona i el número

Activitat 2.8  Full d’inscripció: selecciona l’opció correcta

Activitat 2.10  Escolta les preguntes sobre el número de telèfon i selecciona les respostes adequades

Activitat 2.11 Àudio Repàs matrícula. Relaciona les preguntes sobre informació personal amb la resposta corresponent.

 

3a i 4a classe

Bloc 3 D’on ets? 

Activitat 3.1 Països que necessiten article. Joc de memòria.

Activitat 3.2 “Aquest / a” comprensió oral amb el demostratiu masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.3 “Aquest / a, Aquell/a” + locatius. Proximitat o distància.

Activitat 3.4 Països. Preguntar D’on + verb SER?  SER+ de

Activitat 3.5 “Ser de + països” practica oral

Activitat 3.6 “Ser de + països”. Selecciona l’opció correcta del verb SER en cada frase.

Activitat 3.7 Gentilicis: masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.8  Mapa + gentilicis (no hi són tots!)

Activitat 3.9 Gentilicis (singular i plural): completa les formes

 

5a classe

Activitat 3.10Verb VIURE + A: formes de la preposició A+ article: el, els… “al / a l’”

Activitat 3.11Formar frases amb els verbs SER i VIURE: “Ser de… però visc a”

Activitat 3.12Conjuga el verb “Viure”

Activitat 3.13 Comprensió oral per practicar els verbs: “Ser de… Viure”

 

6a classe 

Avaluació

1. Comprensió Oral: diàlegs

2. Comprensió Oral: números de telèfon

3. Comprensió Oral: presentació

4. Escriu la forma del verb: repàs de verbs (gramàtica)

5. Expressió Escrita: repàs article, apòstrof, preposició i contracció (gramàtica)

6. Gramàtica: gentilicis

 

7a i 8a classe

Unitat 6. Un dia de cada dia

Bloc 2 De tant en tant vaig al gimnàs

Activitat 2.1 Presentació vocabulari activitats habituals + hora.

Activitat 2.2 Comprensió oral + V/F sobre les activitats que fan cada dia 2 persones (al final de l’exercici es pot consultar la transcripció de l’àudio).

Activitat  2.3 Comprensió escrita + selecció de verbs conjugats.

Activitat  2.4 Revisió vocabulari dels àpats + les parts del dia.

Activitat 2.5 Gramàtica: classifica els verbs segons el model de conjugació

Activitat 2.6 Gramàtica: conjuga els verbs

Activitat 2.7  Gramàtica: llegeix i selecciona l’opció del verb conjugat adequada per a cada frase

Activitat 2.8 Comprensió oral i escrita: escolta i selecciona els vocabulari per a les frases

Activitat 2.9 Comprensió escrita + gramàtica: llegeix i conjuga els verbs en la forma adequada

Activitat 2.12 Comprensió oral: escolta per comprendre els verbs. Després selecciona l’opció adequada

Activitat 2.14 Vocabulari: classifica les expressions de freqüència i les parts del dia

Activitat 2.15 Comprensió escrita + vocabulari: llegeix i selecciona les expressions de freqüència

Activitat 2.16 Comprensió escrita: selecciona l’opció adequada segons la imatge

Activitat 2.18 Comprensió escrita: relaciona la pregunta i la resposta adequada

—————————————————————–

BÀSIC 2

PARLA.CAT:

 

 


EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Què fas el cap de setmana?

Grup de dilluns i dimecres

Grup de dimarts i dijous

 

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point, no PDF, amb un text sobre un plat típic del teu país seguint el model de l’exercici 10 de la pàgina 15.

Exemple: Pop a la gallega (Clara Vilaboa)

 

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point no PDF, amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: Vigo (Clara Vilaboa)

 

 

Altres informacions

CATALÀ BÀSIC 1

CALENDARI:

DIMARTS I DIJOUS

(17 – 03 – 2020 // 20 – 04 – 2020)

HORARIS:   DE 12 A 2 DEL MIGDIA

MATERIAL: Fotocòpies

BLOG:     blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc/

MATERIAL COMPLEMENTARI: Parla.cat

PROFESSOR: marc.lluch@uab.cat

PARLA.CAT:

1a setmana.

Unitat 1 :

Bloc 1. Activitats 1.4, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12

2a setmana.

Unitat 1 :

Bloc 3. Activitats 3.1, 3.2, 3.8, 3.10, 3.11

Unitat 2 :

Bloc 1. Activitats 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13
Bloc 2. Activitats 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

——————————————————————————–

CATALÀ BÀSIC 2

CALENDARI: 

GRUP A: Dilluns i dimecres (16 – 03 – 2020 // 20 – 04 – 2020)

GRUP B: Dimarts i dijous (17 – 3- 2020 // 16 – 04 – 2020)

HORARIS:  DE 3 A 5 DE LA TARDA

MATERIAL: Fotocòpies

BLOG: blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc/

MATERIAL COMPLEMENTARI: Parla.cat

AVALUACIÓ: Assistència (6 sessions mínim) + 2 exercicis

PROFESSOR: marc.lluch@uab.cat

PARLA.CAT:

1a setmana:

Unitat 4 (Bàsic 1) (Hores i horaris)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.5, 1.8, 1.10.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.14.

Unitat 6 (Bàsic 1) (Activitats quotidianes)

Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.19.

2a setmana:

Unitat 1 (Bàsic 2) (Casa meva és casa vostra)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 1.13, 1.14.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14.
Bloc 3. Activitats 3.1, 3,2, 3.3, 3.14.

3a setmana:

Unitat 6 (Bàsic 2) (Per llepar-se’n els dits!)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12.
Bloc 3. Activitats 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.14.

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dilluns i dimecres de 3 a 5

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

 

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point no PDF, amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)

 

———————————

BÀSIC 1 EN LÍNIA

CALENDARI:

 

GRUP A:  DILLUNS I DIMECRES 

(22 – 02 – 2021 // 17 – 03 – 2021)

 

GRUP B:  DIMARTS I DIJOUS 

(23 – 02 – 2021 // 18 – 03 – 2021)

 

HORARI:   DE 3  A  5  DE LA TARDA

MATERIAL: Documents  PDF

Bloghttps://blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc

MATERIAL COMPLEMENTARI: Parla.cat

AVALUACIÓ:  Assistència + 2 exercicis d’avaluació

PROFESSOR: marc.lluch@uab.cat

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

1a classe (22 i 23-02-2021):

Full 1

Objectes A-B 

 

2a classe (24 i 25-02-2021):

Full 2

Full 3

 

3a classe (1 i 2-03-2021):

Full 3

Full 4

 

4a classe (3 i 4-03-2021):

Full 5

Full 6

 

5a classe (8 i 9-03-2021):

Full 6

Full 7

 

6a classe (10 i 11-03-2021):

Full 8

Full 9

 

7a classe (15 i 16-03-2021):

Full 9

Full 10

Full 11

Full de verbs

 

8a classe (17 i 18-03-2021):

Full 11

Full de verbs

BÀSIC 2

Exercicis d’avaluació 1 i 2.

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Què fas el cap de setmana?

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point, no PDF, amb un text sobre un plat típic del teu país seguint el model de l’exercici 10 de la pàgina…..

Exemple: –La tarte Tatin (Julie Devillers)

……………………………………………………………………………..

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dilluns i dimecres de 3 a 5

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)

———————————————————————————–

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Què fas el cap de setmana? (grup de dilluns i dimecres)

     Què fas el cap de setmana? (grup de dimarts i dijous)

 

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre un plat típic del teu país seguint el model de l’exercici 10 de la pàgina 15.

Exemple: –La tarte Tatin (Julie Devillers)

CATALÀ BÀSIC 2

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Què fas de dilluns a dijous?

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre un plat típic del teu país seguint el model de l’exercici 10 de la pàgina…..

Exemple: –La tarte Tatin (Julie Devillers)

 

BÀSIC 1 EN LÍNIA

Gràcies per haver participat al curs. A partir de dimarts, 2 de juny, ja podeu consultar els resultats del curs Bàsic 1 i demanar-ne el vostre certificat.

 

La nota del curs només pot ser APROFITAMENT o NO PRESENTAT. 

 

D’altra banda, ja teniu a punt l’enquesta de valoració del curs. El codi del nostre curs és:

  • grup de dimarts i dijous 5A1_43MIJ15Y

 

———————————————————

Calendari:   dilluns i dimecres 

 (19 – 10 – 2020 //   4 – 11 – 2020)

GRUP A:  15.10 – 17.00

GRUP B:  17.10 – 19.00

Material:   Documents PDF

Material complementari: Parla.cat

Blog: https://blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc

Avaluació:  Assistència + 2 exercicis d’avaluació

 

8a classe (11-1-2020):

Full 11

Full de verbs

Exercici final. Stop

PARLA.CAT: 

Unitat 6. Un dia de cada dia

Bloc 2 De tant en tant vaig al gimnàs

Activitat 2.1 Presentació vocabulari activitats habituals + hora.

Activitat 2.2 Comprensió oral + V/F sobre les activitats que fan cada dia 2 persones (al final de l’exercici es pot consultar la transcripció de l’àudio).

Activitat  2.3 Comprensió escrita + selecció de verbs conjugats.

Activitat  2.4 Revisió vocabulari dels àpats + les parts del dia.

Activitat 2.5 Gramàtica: classifica els verbs segons el model de conjugació

Activitat 2.6 Gramàtica: conjuga els verbs

Activitat 2.7  Gramàtica: llegeix i selecciona l’opció del verb conjugat adequada per a cada frase

Activitat 2.8 Comprensió oral i escrita: escolta i selecciona els vocabulari per a les frases

Activitat 2.9 Comprensió escrita + gramàtica: llegeix i conjuga els verbs en la forma adequada

Activitat 2.12 Comprensió oral: escolta per comprendre els verbs. Després selecciona l’opció adequada

Activitat 2.14 Vocabulari: classifica les expressions de freqüència i les parts del dia

Activitat 2.15 Comprensió escrita + vocabulari: llegeix i selecciona les expressions de freqüència

Activitat 2.16 Comprensió escrita: selecciona l’opció adequada segons la imatge

Activitat 2.18 Comprensió escrita: relaciona la pregunta i la resposta adequada

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

7a classe (9-11-2020):

Full 9

Full 10

Full 11

Full de verbs

 

 

PARLA.CAT: 

Unitat 6. Un dia de cada dia

Bloc 2 De tant en tant vaig al gimnàs

Activitat 2.1 Presentació vocabulari activitats habituals + hora.

Activitat 2.2 Comprensió oral + V/F sobre les activitats que fan cada dia 2 persones (al final de l’exercici es pot consultar la transcripció de l’àudio).

Activitat  2.3 Comprensió escrita + selecció de verbs conjugats.

Activitat  2.4 Revisió vocabulari dels àpats + les parts del dia.

Activitat 2.5 Gramàtica: classifica els verbs segons el model de conjugació

Activitat 2.6 Gramàtica: conjuga els verbs

Activitat 2.7  Gramàtica: llegeix i selecciona l’opció del verb conjugat adequada per a cada frase

Activitat 2.8 Comprensió oral i escrita: escolta i selecciona els vocabulari per a les frases

Activitat 2.9 Comprensió escrita + gramàtica: llegeix i conjuga els verbs en la forma adequada

Activitat 2.12 Comprensió oral: escolta per comprendre els verbs. Després selecciona l’opció adequada

Activitat 2.14 Vocabulari: classifica les expressions de freqüència i les parts del dia

Activitat 2.15 Comprensió escrita + vocabulari: llegeix i selecciona les expressions de freqüència

Activitat 2.16 Comprensió escrita: selecciona l’opció adequada segons la imatge

Activitat 2.18 Comprensió escrita: relaciona la pregunta i la resposta adequada

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

6a classe (4-11-2020):

Full 8

Full 9

 

PARLA.CAT: Activitats de repàs

Avaluació

1. Comprensió Oral: diàlegs

2. Comprensió Oral: números de telèfon

3. Comprensió Oral: presentació

4. Escriu la forma del verb: repàs de verbs (gramàtica)

5. Expressió Escrita: repàs article, apòstrof, preposició i contracció (gramàtica)

6. Gramàtica: gentilicis

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

5a classe (2-11-2020):

Full 6

Full 7

PARLA.CAT:

Bloc 3 D’on ets? 

Activitat 3.10 Verb VIURE + A: formes de la preposició A+ article: el, els… “al / a l’”

Activitat 3.11 Formar frases amb els verbs SER i VIURE: “Ser de… però visc a”

Activitat 3.12 Conjuga el verb “Viure”

Activitat 3.13 Comprensió oral per practicar els verbs: “Ser de… Viure”

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

4a classe (28-10-2020):

Full 5

Full 6

PARLA.CAT:

Bloc 3 D’on ets? 

Activitat 3.1 Països que necessiten article. Joc de memòria.

Activitat 3.2 “Aquest / a” comprensió oral amb el demostratiu masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.3 “Aquest / a, Aquell/a” + locatius. Proximitat o distància.

Activitat 3.4 Països. Preguntar D’on + verb SER?  SER+ de

Activitat 3.5 “Ser de + països” practica oral

Activitat 3.6 “Ser de + països”. Selecciona l’opció correcta del verb SER en cada frase.

Activitat 3.7 Gentilicis: masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.8  Mapa + gentilicis (no hi són tots!)

Activitat 3.9 Gentilicis (singular i plural): completa les formes

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

3a classe (26-10-2020):

Full 4

Bloc 3 D’on ets? 

Activitat 3.1 Països que necessiten article. Joc de memòria.

Activitat 3.2 “Aquest / a” comprensió oral amb el demostratiu masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.3 “Aquest / a, Aquell/a” + locatius. Proximitat o distància.

Activitat 3.4 Països. Preguntar D’on + verb SER?  SER+ de

Activitat 3.5 “Ser de + països” practica oral

Activitat 3.6 “Ser de + països”. Selecciona l’opció correcta del verb SER en cada frase.

Activitat 3.7 Gentilicis: masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.8  Mapa + gentilicis (no hi són tots!)

Activitat 3.9 Gentilicis (singular i plural): completa les formes

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

2a classe (21-10-2020):

Full 2

Full 3

PARLA.CAT:

Bloc 2   M’ho pots repetir, si us plau?

Activitat 2.1  Alfabet pronunciació

Activitat 2.2  Cognoms lletrejar

Activitat 2.4  Recordar alfabet

Activitat 2.5  Pronunciació números

Activitat 2.6  Telèfons: identifica la persona i el número

Activitat 2.8  Full d’inscripció: selecciona l’opció correcta

Activitat 2.10  Escolta les preguntes sobre el número de telèfon i selecciona les respostes adequades

Activitat 2.11 Àudio Repàs matrícula. Relaciona les preguntes sobre informació personal amb la resposta corresponent.

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

 

1a classe (19-10-2020):

Full 1

Objectes A-B 

 

PARLA.CAT:

Bloc 1  Hola, com et dius?

Activitat 1.1. Expressions en català

Activitat 1.2. Presentacions

Activitat 1.3.  Maneres de saludar i acomiadar-se (1)

Activitat 1.4. Maneres de saludar i acomiadar-se (2)

Activitat 1.5. Maneres de saludar i acomiadar-se (3)

———————————————————

BÀSIC 1 EN LÍNIA

Calendari:   dilluns i dimecres 

 (19 – 10 – 2020 //   4 – 11 – 2020)

GRUP A:  15.10 – 17.00

GRUP B:  17.10 – 19.00

Material:   Documents PDF

Material complementari: Parla.cat

Bloghttps://blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc

Avaluació:  Assistència + 2 exercicis d’avaluació

…………………………………………………..

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Què fas el cap de setmana?

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point, no PDF, amb un text sobre un plat típic del teu país seguint el model de l’exercici 10 de la pàgina 15, amb 2 o 3 imatges.

Exemple: –La tarte Tatin (Julie Devillers)

 

PARLA.CAT:

3a setmana: Tinc gana!!! (Alimentació)

Bloc 1. Una taula per a tres, si us plau

Activitat 1.1 Vocabulari sobre aliments: imatge+ sentir com es pronuncia + Joc de memòria

Activitat 1.2 Vocabulari sobre aliments + M’AGRADA/ NO M’AGRADA: imatge+ sentir com es pronuncia + explicació sobre què és

Activitat 1.6 Comprensió oral: escolta i relaciona les frases de les columnes (+ Activitat transcripció de l’àudio al final de l’exercici)

Activitat 1.7 Comprensió oral + comprensió escrita: escoltar el vídeo i seleccionar l’opció correcta (+ transcripció de l’àudio al final de l’exercici)

Activitat 1.9 Comprensió escrita sobre bars i restaurants: selecciona l’opció adequada

Activitat 1.11 Gramàtica: relaciona les frases amb la persona que les diu: cambrer o client (+ consulta la fitxa de gramàtica)

Bloc 2. L’escudella és boníssima

Activitat 2.1 Vocabulari sobre aliments plats típics: imatge+ sentir com es pronuncia + explicació sobre què és i com es prepara

Activitat 2.2 Comprensió oral + comprensió escrita: escolta i selecciona l’opció correcta (+ transcripció de l’àudio al final de l’exercici)

Activitat 2.5 Gramàtica: completa les frases amb el quantitatiu adequat (+ consulta la fitxa de gramàtica)

Activitat 2.6 Comprensió oral + comprensió escrita: escolta + V/F (+ consulta la fitxa de la gramàtica per expressar opinions)

Activitat 2.10 Comprensió oral: àudio + selecció d’imatges (+ consulta la fitxa de gramàtica per fer valoracions)

Activitat 2.11 Gramàtica: llegeix i selecciona el pronom adequat (+ consulta la fitxa de gramàtica: pronoms el, la, els, les)

Activitat 2.12 Gramàtica: llegeix i tria l’adjectiu adequat fent que concordi (atenció al masculí / femení, singular / plural)

Bloc 3. Remeneu la salsa a poc a poc

Activitat 3.2 Vocabulari: ordenar les lletres per formar paraules (estris de cuina)

Activitat 3.3 Vocabulari sobre activitats a la cuina: presentació + pronunciació + joc de memòria

Activitat 3.4 Comprensió oral: escolta i selecciona l’opció adequada (+ consulta la fitxa de gramàtica per donar instruccions amb la forma impersonal)

Activitat 3.12 Cançó: escolta i completa amb el vocabulari

Activitat 3.14 Comprensió oral: escolta el vídeo i selecciona l’opció correcta (+ transcripció de l’àudio al final de l’exercici)

2a setmana: On vius? (Pis, casa…)

B2 Unitat 1 Casa meva és casa vostra

Bloc 1. Al davant de la parada d’autobús

Activitat 1.1.Vocabulari i pronunciació sobre el tipus de carrer
Activitat 1.2.Numerals ordinals: masculí (primer pis, segon pis…)
Activitat 1.3.Comprensió oral: identifica l’opció de cada diàleg
Activitat 1.4.Comprensió oral: escriu el número de telèfon
Activitat 1.5.Comprensió escrita: llegeix i aprèn a esciure una adreça
Activitat 1.13.Vocabulari: relaciona la paraula (escolta-la i llegeix-la) amb el dibuix
Activitat 1.19 Gramàtica: és / hi ha. Llegeix i completa les frases amb l’opció adequada.

Bloc 2. Al fons a mà dreta

Activitat 2.1. Vocabulari parts de la casa: presentació.
Activitat 2.2. Vocabulari parts de la casa: revisió.
Activitat 2.3.Comprensió oral: descripció d’un pis
Activitat 2.4. Vocabulari de mobles, aparells de la casa 1
Activitat 2.7. Vocabulari mobles i estances de la casa
Activitat 2.8. Vocabulari: escriure paraules en un text.
Activitat 2.9. Comprensió escrita i oral: llegeix i observa, després escolta les estructures.
Activitat 2.10. Comprensió escrita: llegeix i situa al plànol del pis.
Activitat 2.11.Comprensió oral: escolta i tria la resposta correcta: situacionals.
Activitat 2.14. Gramàtica: 
és / hi ha. Llegeix i completa les frases amb l’opció adequada.

Bloc 3. Vull canviar el sofà

Activitat 3.1.Comprensió oral: mira el vídeo i selecciona l’opció correcta.
Activitat 3.2.Vocabulari per descriure mobles: adjectius. Selecciona la paraula adequada.
Activitat 3.3. Vocabulari per descriure pisos: escolta i selecciona l’adjectiu adequat.
Activitat 3.5.Gramàtica: gènere i nombre dels adjectius. Situa l’adjectiu a la columna corresponent.
Activitat 3.6.Gramàtica: adjectius per descriure pisos. Selecciona l’opció adequada.
Activitat 3.10. Gramàtica: pràctica d’estructures verbals VOLER+INFINITIU per expressar intenció i idea de projecte.

1a setmana: (Activitats quotidianes)

Unitat 6 (Bàsic 1)

Bloc 2 De tant en tant vaig al gimnàs

  • Activitat 2.1 Presentació vocabulari activitats habituals + hora.
  • Activitat 2.2 Comprensió oral + V/F sobre les activitats que fan cada dia 2 persones (al final de l’exercici es pot consultar la transcripció de l’àudio).
  • Activitat  2.3 Comprensió escrita + selecció de verbs conjugats.
  • Activitat  2.4 Revisió vocabulari dels àpats + les parts del dia.
  • Activitat 2.12 Comprensió oral: escolta per comprendre els verbs. Després selecciona l’opció adequada
  • Activitat 2.14 Vocabulari: classifica les expressions de freqüència i les parts del dia
  • Activitat 2.15 Comprensió escrita + vocabulari: llegeix i selecciona les expressions de freqüència
  • Activitat 2.16 Comprensió escrita: selecciona l’opció adequada segons la imatge
  • Activitat 2.18 Comprensió escrita: relaciona la pregunta i la resposta adequada

CATALÀ BÀSIC 2

CALENDARI: 

Dilluns i dimecres (18 – 11 – 2020 // 16 – 12 – 2020)

HORARI:  DE 5 A 7 DE LA TARDA

MATERIAL: Documents PDF

BLOG: https://blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc 

AVALUACIÓ: Assistència (6 sessions mínim) + 2 exercicis

PROFESSOR: marc.lluch@uab.cat

MATERIAL COMPLEMENTARI: Parla.cat