Català Bàsic Marc 1-2-3

març 05 2022

3. Expressions orals i escrites

Posted in |

CATALÀ BÀSIC 1.

CIUTATS DELS ESTUDIANTS

Ciutats dels estudiants (setembre-octubre 2019)

Ciutats dels estudiants (octubre-novembre 2019)

Ciutats dels estudiants (novembre-desembre 2019)

Ciutats dels estudiants (febrer-març 2020)

Ciutats dels estudiants (setembre-octubre 2020)

Ciutats dels estudiants (novembre-desembre 2020)

Ciutats dels estudiants (febrer-març 2021)

Ciutats dels estudiants (abril-maig 2021)

Ciutats dels estudiants (setembre-octubre 2021)

Ciutats dels estudiants (octubre-novembre 2021)

Ciutats dels estudiants (novembre-desembre 2021)

Ciutats dels estudiants (febrer-març 2o22)


 

CATALÀ BÀSIC 2.

PLATS DELS ESTUDIANTS

Plats dels estudiants  (abril-maig 2018)

Plats dels estudiants (novembre-desembre 2019)

Plats dels estudiants (novembre-desembre 2020)

Plats dels estudiants (abril-maig 2021)

Plats dels estudiants (novembre-desembre 2021)

Plats dels estudiants (febrer-març 2022)

Plats dels estudiants (abril-maig 2022)

____________________________________