Català Bàsic Marc 1-2-3

maig 21 2020

0. Informació del curs

Posted in |

Resultats

Gràcies per haver participat al curs. A partir de dimarts, 2 de juny, ja podeu consultar els resultats del curs Bàsic 1 i demanar-ne el vostre certificat.

 

La nota del curs només pot ser APROFITAMENT o NO PRESENTAT. 

 

D’altra banda, ja teniu a punt l’enquesta de valoració del curs. El codi del nostre curs és:

  • grup de dimarts i dijous 5A1_43MIJ15Y

 

 

BÀSIC 1 EN LÍNIA

8a classe (28-5-2020):

Full 10

Full 11

Full de verbs

 

DEURES: 

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point, no PDF, amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)

 

PARLA.CAT: 

Unitat 6. Un dia de cada dia

Bloc 2 De tant en tant vaig al gimnàs

Activitat 2.1 Presentació vocabulari activitats habituals + hora.

Activitat 2.2 Comprensió oral + V/F sobre les activitats que fan cada dia 2 persones (al final de l’exercici es pot consultar la transcripció de l’àudio).

Activitat  2.3 Comprensió escrita + selecció de verbs conjugats.

Activitat  2.4 Revisió vocabulari dels àpats + les parts del dia.

Activitat 2.5 Gramàtica: classifica els verbs segons el model de conjugació

Activitat 2.6 Gramàtica: conjuga els verbs

Activitat 2.7  Gramàtica: llegeix i selecciona l’opció del verb conjugat adequada per a cada frase

Activitat 2.8 Comprensió oral i escrita: escolta i selecciona els vocabulari per a les frases

Activitat 2.9 Comprensió escrita + gramàtica: llegeix i conjuga els verbs en la forma adequada

Activitat 2.12 Comprensió oral: escolta per comprendre els verbs. Després selecciona l’opció adequada

Activitat 2.14 Vocabulari: classifica les expressions de freqüència i les parts del dia

Activitat 2.15 Comprensió escrita + vocabulari: llegeix i selecciona les expressions de freqüència

Activitat 2.16 Comprensió escrita: selecciona l’opció adequada segons la imatge

Activitat 2.18 Comprensió escrita: relaciona la pregunta i la resposta adequada

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

7a classe (26-5-2020):

Full 9

Full 10

Full de verbs

 

DEURES: 

a) Exercici 8 de la pàgina 14.

b) EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)

 

PARLA.CAT: 

Unitat 4. A quina hora passa el tren?

Bloc 1 Quina hora és?

Activitat 1.1 Quina hora és? Relaciona l’hora (escrita) + imatge + àudio

Activitat 1.2 Els dies de la setmana: relaciona l’agenda + dia de la setmana + àudio

Activitat 1.5 Les parts del dia (matí, migdia…): relaciona la part del dia + imatge + àudio

Activitat 1.6 Les parts del dia (matí, migdia…): relaciona les hores + parts del dia

Activitat 1.8 Presentació de l’hora + QUARTS: àudio

Activitat 1.9  Comprensió escrita + àudio: relaciona les hores amb els rellotges

Activitat 1.10 Àudio + comprensió escrita: escolta i selecciona l’opció correcta

Activitat 1.12 Àudio + comprensió escrita: pensa les hores i comprova les respostes

Activitat 1.13 Quarts + minuts: relaciona les hores amb els rellotges

Bloc 2 Quin horari fan?

Activitat 2.1 Comprensió oral + V/F: escolta el vídeo i contesta les preguntes

Activitat 2.2 Gramàtica: completar el diàleg amb les paraules que hi falten (hores i números)

Activitat 2.3 Diàleg sobre els horaris dels museus i del cinema: comprensió escrita + completa

Activitat 2.4 Cultura: horaris i àpats (esmorzar, dinar, berenar i sopar)

Activitat 2.5 Gramàtica + ortografia: coneix la conjugació dels verbs OBRIR i TANCAR

Activitat 2.6 Gramàtica: fer preguntes sobre els horaris (pronoms interrogatius: quin, quina, quins, quines). Completa les frases

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

 

6a classe (21-5-2020):

Full 7

Full 8

 

DEURES: 

a) Exercici 8 de la pàgina 14.

b) EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)

 

PARLA.CAT: Activitats de repàs

Avaluació

1. Comprensió Oral: diàlegs

2. Comprensió Oral: números de telèfon

3. Comprensió Oral: presentació

4. Escriu la forma del verb: repàs de verbs (gramàtica)

5. Expressió Escrita: repàs article, apòstrof, preposició i contracció (gramàtica)

6. Gramàtica: gentilicis

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

5a classe (19-5-2020):

Full 5

Full 6

Full 7

 

DEURES: 

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

 

PARLA.CAT:

Bloc 3 D’on ets? 

Activitat 3.10 Verb VIURE + A: formes de la preposició A+ article: el, els… “al / a l'”

Activitat 3.11 Formar frases amb els verbs SER i VIURE: “Ser de… però visc a”

Activitat 3.12 Conjuga el verb “Viure”

Activitat 3.13 Comprensió oral per practicar els verbs: “Ser de… Viure”

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

 

4a classe (14-5-2020):

DEURES: Pàgina 7. Exercicis 6.4.

Full 4

Full 5

 

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

 

PARLA.CAT:

Bloc 3 D’on ets? 

Activitat 3.1 Països que necessiten article. Joc de memòria.

Activitat 3.2 “Aquest / a” comprensió oral amb el demostratiu masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.3 “Aquest / a, Aquell/a” + locatius. Proximitat o distància.

Activitat 3.4 Països. Preguntar D’on + verb SER?  SER+ de

Activitat 3.5 “Ser de + països” practica oral

Activitat 3.6 “Ser de + països”. Selecciona l’opció correcta del verb SER en cada frase.

Activitat 3.7 Gentilicis: masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.8  Mapa + gentilicis (no hi són tots!)

Activitat 3.9 Gentilicis (singular i plural): completa les formes

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

 

3a classe (12-5-2020):

DEURES: Pàgina 4. Exercicis 3.1. i 3.2.

Full 4

Bloc 3 D’on ets? 

Activitat 3.1 Països que necessiten article. Joc de memòria.

Activitat 3.2 “Aquest / a” comprensió oral amb el demostratiu masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.3 “Aquest / a, Aquell/a” + locatius. Proximitat o distància.

Activitat 3.4 Països. Preguntar D’on + verb SER?  SER+ de

Activitat 3.5 “Ser de + països” practica oral

Activitat 3.6 “Ser de + països”. Selecciona l’opció correcta del verb SER en cada frase.

Activitat 3.7 Gentilicis: masculí i femení, singular i plural

Activitat 3.8  Mapa + gentilicis (no hi són tots!)

Activitat 3.9 Gentilicis (singular i plural): completa les formes

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

 

2a classe (7-5-2020):

Full 2

Full 3

 

PARLA.CAT:

Bloc 2   M’ho pots repetir, si us plau?

Activitat 2.1  Alfabet pronunciació

Activitat 2.2  Cognoms lletrejar

Activitat 2.4  Recordar alfabet

Activitat 2.5  Pronunciació números

Activitat 2.6  Telèfons: identifica la persona i el número

Activitat 2.8  Full d’inscripció: selecciona l’opció correcta

Activitat 2.10  Escolta les preguntes sobre el número de telèfon i selecciona les respostes adequades

Activitat 2.11 Àudio Repàs matrícula. Relaciona les preguntes sobre informació personal amb la resposta corresponent.

 

cropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpgcropped-cropped-pajarites.jpg

 

1a classe (5-5-2020):

Full 1

Objectes A-B 

 

PARLA.CAT:

Bloc 1  Hola, com et dius?

Activitat 1.1. Expressions en català

Activitat 1.2. Presentacions

Activitat 1.3.  Maneres de saludar i acomiadar-se (1)

Activitat 1.4. Maneres de saludar i acomiadar-se (2)

Activitat 1.5. Maneres de saludar i acomiadar-se (3)

———————————————————

Calendari:   dimarts i dijous 

 (05 – 05 – 2020 //  28 – 05 – 2020)

Horari:  15.10 – 17.00

Material:   Documents PDF

Material complementari: Parla.cat

Blog: http://blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc

Avaluació:  Assistència + 2 exercicis d’avaluació

———————————————————————————–