material

Material de treball que permetrà resoldre els dubtes més freqüents sobre algunes de les qüestions gramaticals i de llengua més controvertides:

Material complementari per treballar diferents qüestions de llengua normativa:

vocalisme, preposicions i conjuncions                                            
vocalisme a/e – o/u
preposicions per / per a
fins a / cap a / com a
canvi i caiguda de preposició
a davant del CD
conjuncions sinó / si no
perquè / per què / per a què
perquè / doncs
 accentuació i oracions de relatiu
accentuació diftongs i hiats
normes d’accentuació
tipus d’accent: obert i tancat
accents diacrítics
activitats de síntesi
oracions de relatiu oracions de relatiu adjectives
oracions de relatiu substantives
pràctica global de pronoms relatius
 consonantisme, substantius i adjectius
consonantisme la essa sonora
la essa sorda
activitats de síntesi s sorda i s sonora
p/b, t/d, c/g a final de paraula
p/b, t/d, c/g enmig de paraula
morfologia morfologia del nom
morfologia de l’adjectiu
 consonantisme, determinants i verb                                              
consonantisme g/j, x/ix, tx/ig
l, ll, l·l (introducció i l·l)
m/n (activitats de síntesi)
b/v (activitats de síntesi)
la lletra hdistinció r/rr, la r muda
morfologia quantitatius, indefinits i numerals
el verb
determinants, ús del guionet i pronoms febles                                          

determinants
apòstrof
contraccions
ús incorrecte de la forma lo
mots compostos noms compostos més usuals
adjectius compostos més usuals
compostos amb el prefix no
compostos amb dues arrels que porten guionet
pronoms personals forts
personals febles
pronoms febles formes dels pronoms febles
funcions dels pronoms febles
combinacions de pronoms febles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.