Tardor 2021, dijous

Dades del curs

calendari i horari:
7, 14, 21, 28 d’octubre; 11, 18, 25 de novembre; 2, 9, 16 de desembre de 2021                          de 14.30 a 16 h

professora: Ester Tur Coll

adreça de contacte:
estertur.sdl@gmail.com

********************************************************************************

Primera classe (7 d’octubre de 2021)

 1. Presentació de la formació
  1. Durada: 15 hores de classe presencial + 40 hores de treball autònom
  2. Objectiu: preparar-se per a l’examen de Nivell 2 (desembre 21) i millorar la competència lingüística del català (especialment de l’oralitat i la col·loquialitat)
  3. Programa: Nivell 1, Nivell 2
  4. Examen: estructura de la prova de Nivell 2, model d’examen i model de correcció
  5. Itineraris d’aprenentatge (pàgines del blog: gramàtica, lèxic, expressió escrita i expressió oral)

****************************************************************

Deures (treball autònom):

 1. Gramàtica, de la primera classe a la segona (dossiers i enllaços)
 2. Autoavaluació inicial a partir de l’àrea de gramàtica i vocabulari del model d’examen (model de correcció). Nombre d’ítems globals: 75 (60, tenint en compte que els de l’activitat d compten 0,5) // Criteri d’èxit (65%): a partir de 40 ítems encertats
 3. Presentació. Missatge de correu en què us presenteu: especialitat, ús quotidià del català, objectius del curs, valoració dels continguts i tasques creieu que us resultaran més difícils, resultat de la part de gramàtica del model de prova, etc. Envieu el missatge a l’adreça estertur.sdl@gmail.com