Lèxic

  • PLA DE TREBALL SETMANAL per a la revisió i la pràctica dels diversos aspectes de lèxic propis d’un coneixement superior de català: formació de les paraules (derivació i composició), i anomenar les coses sense ambigüitat (precisió lèxica).

 

De la segona classe a la tercera:

1) Treballa les activitats del dossier de lèxic corresponents a derivats (pàg. 2-5) i consulta’n el model de correcció. Pots consultar el diccionari de derivacions.

* * *

De la tercera classe a la quarta:

1) Treballa les activitats del dossier de lèxic corresponents a derivats (pàg. 6-9) i consulta’n el model de correcció.

* * *

De la quarta classe a la cinquena:

1) Treballa les activitats del dossier de lèxic corresponents a precisió lèxica (pàg. 10-12) i consulta’n el model de correcció.
2) Pots aclarir dubtes de precisió lèxica.

* * *

De la cinquena classe a la sisena:

1) Treballa les activitats del dossier de lèxic corresponents a precisió lèxica (pàg. 13-15) i consulta’n el model de correcció.