Memòria setmana saludable i sostenible 2016

1MEMÒRIA DE LA SETMANA SALUDABLE I SOSTENIBLE 2016

La Setmana Saludable i Sostenible a la UAB d’enguany es va celebrar del 4 al 8 d’abril. Durant tot el mes es van dur a terme activitats amb la mateixa temàtica. Consolida la celebració d’unes jornades pensades per a promocionar activitats entre la comunitat universitària que afavoreixin l’adquisició d’hàbits saludables i sostenibles.

El foment d’entorns i d’hàbits per un estil de vida saludable i sostenible es l’eix vertebrador dels diferents projectes i activitats de les diferents unitats, serveis i entitats que formen part del projecte “UAB campus Saludable i Sostenible”.

Potenciar la UAB com un agent promotor de la salut i la sostenibilitat a la comunitat universitària i a la societat, i donar a conèixer les activitats, accions i projectes que proposa és un dels objectius essencials de la “VII Setmana Saludable i Sostenible a la UAB”.

DESENVOLUPAMENT
2La setmana SiS ha transcorregut segons l’esperat, amb una alta participació i en un ambient saludable i sostenible.

Més de 4500 inscripcions recollides i 3400 participacions efectives. Prop d’un 30 % més de participació que l’any passat.

La participació per col·lectius: un 63 % PAS, un 28% ESTUDIANTS (s’ha doblat la proporció de l’any passat) i un 9 % aproximadament PDI (s’ha incrementat proporcionalment).

59 activitats plantejades, tres anul·lades i una ajornada per pluja.

Les activitats són ben valorades: el PAS les puntua amb un 7,9 de mitjana, el PDI amb un 7,7 i els estudiants amb un 7.

VALORACIÓ

3Segons l’enquesta als participants, la percepció del grau de satisfacció es força alta:

-el PDI valora la setmana amb un 8,8 sobre 10 punts.

-el PAS amb un 8,3.

-els estudiants amb un 6,8.

El PDI valora positivament per sobre de tot l’ambient (9,0 p) i el plantejament (8,8 p). L’organització també rep valoracions altes (8,5p).

El PAS valora també l’ambient en primera posició (9,5 p)i el plantejament en segon (8,5 p). L’organització també es valora positivament (8,0 p).

Pels ESTUDIANTS, l’ambient ( 7,0 p) i el plantejament (6,8 p) són els més ben valorats i en tercera posició l’organització ( 6,5 p).

4Comparant les dades resultants amb l’any anterior, millorenles percepcions del PDI ( de 8 p al 2015 al 8,8 p enguany), del PAS ( de 7,96 a 8,3 p), i baixen els alumnes significativament ( de 8,2 a 6,8 p).
Al respecte de l’enquesta als organitzadors, es valora la setmana amb un grau de satisfacció molt elevat: 9,4 p sobre 10.

Els organitzadors valoren especialment els incentius a la participació (9,0 p) i les reunions (8,6 p); en segon terme la fira d’entitats (7,8 p) i la comunicació (7,6) i en darrer lloc les inscripcions i el seguiment (7,2 p).

Comparant les dades resultants amb l’any anterior, milloren significativament les valoracions de les reunions i els incentius, especialment en l’operativitat de les reunions (8,8 p) i la comunicació (7,0 p).

5Les valoracions més baixes se les emporten les notícies a les webs pròpies (5,0 p), la participació del voluntariat el dia central (5,0 p), i suspenen l’autorització dels caps al PAS (4,2 p), i les notícies a les xarxes socials (4,8 p ).

 

 CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA


Com a conclusions:
 

 • És una activitat consolidada.6
 • La setmana es ben valorada per la comunitat, especialment pel PDI i el PAS i també pels organitzadors.
 • Els estudiants han doblat la participació respecte de l’any passat, però encara és el col·lectiu menys participatiu.
 • L’augment de les activitats proposades pels estudiants ha afavorit l’increment de la seva participació.
 • Les activitats al Campus de Sabadell han estat ben rebudes.8
 • Les activitats de sensibilització i les formatives s’omplen i són ben valorades pels participants.
 • Es valora de manera positiva el canvi d’ubicació de la fira SiS i de les foods trucks a l’Avinguda de l’eix central.
 • Les food trucks no han generat excessives molèsties i si força expectació. No s’han rebut queixes al respecte excepte del col·lectiu dels restauradors.
 • La musica en viu ha donat un caire festiu i ha atret especialment als estudiants.

Sobre les propostes de millora: 9

 • Repartir més les activitats durant la setmana.
 • Afavorir mecanismes per augmentar la participació de PDI i estudiants com ara que participin de la concreció d’activitats i en el disseny de les mateixes.
 • Garantir el nombre i la col·laboració dels voluntaris, especialment el dia central.
 • Fer una darrera reunió de concreció just abans de l’inici de la setmana.11
 • Mirar d’establir un seguiment de participació únic per a tots els col·lectius.
 • Proposar als restauradors de la Universitat que participin més activament durant la setmana SiS (també amb les trucks).
 • Explorar allargar l’estada de les foods trucks.
 • Explotar les xarxes socials i tenir en compte que cal preparar missatges específics pels estudiants.10
 • Proposar els Activa’t i mou-te a altres centres i facultats.
 • Fer un nou disseny del programa i de l’agenda d’activitats.