‘Brúixola’ és un projecte de tutories entre iguals en l’etapa de transició de Batxillerat a la UAB. Es tracta d’una activitat d’assessorament a l’alumnat de batxillerat, que ha de decidir què farà a l’acabar l’institut, per part d’un estudiant de la UAB de manera presencial i virtual.


Quin objectiu persegueix?

L’objectiu general és crear una relació de confiança, de proximitat i de coresponsabilitat entre els estudiants tutors i els tutelats per tal d’afavorir la presa de decisions sobre els futurs estudis universitaris.

 

Com funciona el projecte Brúixola?

Té una doble dimensió:

VIRTUAL: a través d’un MOODLE al llarg de tot el curs acadèmic.

⇒ PRESENCIAL: 2 trobades per curs entre els estudiants tutors i els assessorats junt amb l’equip tècnic de la UAP.