• Estàs fart/a d’haver d’actualitzar el teu cv a diverses plataformes?
 • Voldries saber com optimitzar el teu esforç per mantenir el cv actualitzat en línia?
 • Quina xarxa social acadèmica et convé més?
 • Saps si pots publicar els teus treballs en obert?
 • T’agradaria que les teves publicacions tinguessin més impacte?
 • Saps com fer seguiment de les cites a les teves publicacions?
 • Fas res per potenciar la teva visibilitat com a investigador/a?
 • Domines les diferents mètriques que existeixen per mesurar l’impacte?

Adreçat a
Aquest seminari va adreçat principalment al PDI del Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental. Com que les places són limitades, es donarà prioritat per al PDI del DTIEAO fins el 20 de desembre. A partir d’aleshores, s’obrirà a doctorands i PDI extern.

Calendari, horari, durada i lloc de celebració

 • Dates: 30-31 gener de 2017
 • Horari: 10-13h
 • Durada: 10 h en dues sessions de tres hores en què es combinaran coneixements teòrics amb exercicis pràctics (6 h de formació presencial + 4 h d’aprenentatge autònom i tutoritzat). S’expedirà un certificat d’assistència.
 • Lloc: Aula multimèdia D (Facultat de Traducció i Interpretació).

Programa:
D’uns anys ençà, a més a més de publicar, al PDI se’ns demana que demostrem la qualitat de la nostra producció científica en forma d’impacte. L’impacte és un concepte controvertit dins l’avaluació en humanitats i ciències socials perquè, tradicionalment, s’han fet servir eines quantitatives que no són aplicables al nostre cas i que, com que no reflecteixen la nostra realitat, ens situen en una posició desavantatjosa respecte d’altres disciplines. Això es veu agreujat pel fet que no acostumem a estar familiaritzats amb les mètriques usades, tendim a pensar que la nostra tasca com a bons recercadors acaba quan hem aconseguit publicar i ens desentenem de fer seguiment de l’interès i impacte que desperta aquella publicació en la comunitat científica. Per això, quan hem de passar per un procés d’avaluació, sovint ens perdem entre les diferents mètriques i desesperem buscant indicis de qualitat de les nostres publicacions, quan és ja massa tard per reaccionar.
Aquest seminari té, doncs, els objectius següents:

 • Familiaritzar-nos amb els diferents tipus de perfil acadèmic per escollir aquell que ens ofereix una millor relació cost-efectivitat.
 • Conèixer els diferents repositoris de documents existents, les seves característiques i allò que ens poden aportar com a investigadors en termes de cost-efectivitat.
 • Aprendre a potenciar tant l’impacte de les nostres publicacions com la nostra visibilitat com a recercadors.
 • Dominar les eines bibliomètriques tradicionals i les noves mètriques alternatives per tal de poder avalar la qualitat de les nostres publicacions amb garanties d’èxit.

La formació anirà a càrrec de Sara Rovira-Esteva, Coordinadora de Recerca del DTIEAO, i Ana Lopo, gestora de suport a la docència i la recerca de la Biblioteca d’Humanitats.

Inscripció