Arxiu d'etiquetes: corpus

Anglès per a professionals

 

Departament de Traducció i Interpretació de la UABEl Departament de Traducció i Interpretació de la UAB ha elaborat un projecte per a portar a les diferents facultats de la UAB un curs d’anglès per a professionals i acadèmics de cada àmbit. Malgrat la idea de cursos específics per cada sector professional no és nova, el disseny d’aquest curs, que implica tant als professors d’anglès com als professors de cada facultat i també a antics estudiants de la universitat immersos en el món empresarial, si que resulta innovador. 

Els professors del Departament de Traducció i Interpretació han dissenyat un pla que permet a les facultats desenvolupar i implementar un curs d’anglès amb fins professionals i acadèmics. Aquest pla és el resultat d’un projecte de Millora de Qualitat Docent a la Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia, on el Departament de Traducció imparteix l’assignatura d’Anglès per a Ciències Socials des de fa d

ues dècades.

MQD Expert Field Environment Collaborative Training (EFECT)El projecte en qüestió s’anomena EFECT (Expert Field Environment Collaborative Training) i és aplicable a qualsevol àmbit d’especialitat. La seva idea principal consisteix a dissenyar un curs d’anglès implicant diversos agents socials: professors de llengua, professors d’assignatures que s’imparteixen a la facultat (content subjects) i graduats de la facultat ja integrats al món laboral.

La idea d’un curs a mida amb objectius professionals no és nova i la majoria d’escoles d’idiomes, entre elles el Servei de Llengues de la UAB, ofereixen cursos a mida per a empreses a partir d’una anàlisi de les seves necessitats lingüístiques. Per la seva banda, també el Departament de Filologia Anglesa i Germànica de la UAB ofereix un Minor en Anglès Professional per als estudiants amb especialització no lingüística de qualsevol facultat.

Tanmateix, un curs de llengua per a fins professionals exigeix ​​materials d’un cert nivell d’especificitat. Els alumnes aprecien els textos que procedeixen del seu futur àmbit professional, tant acadèmic com laboral, perquè els semblen altament rellevants. El corpus efect d’Anglès per a Ciències Socials actualment es pot consultar en línia. El projecte va ser finançat per l’AGAUR i realitzat en col·laboració amb Warsaw School of Social Sciences and Humanities i la Universitat Jaume I de Castelló, un punt de referència en llenguatges per a finalitats específiques a Espanya.

Els responsables del projecte volen agrair als professors del Departament i alhora membres de MQD EFECT, Patrícia Rodríguez-Inès, Jeroni Sureda, Margaret West i Dolors Ruíz, la seva implicació.

Obtenir en PDF

2 º Simposio Internacional sobre el Lenguaje para la Comunicación Internacional

2 º Simposio Internacional sobre el Lenguaje para la Comunicación InternacionalEl Departamento de Filología Inglesa de Humanidades de la University of Latvia se complace en anunciar el 2 º Simposio Internacional sobre el Lenguaje para la Comunicación Internacional que se celebrará en Riga del 23 al 24 de mayo del 2013.

El simposio, organizado como una conferencia interdisciplinaria de dos días, trata de establecer vínculos entre las disciplinas relacionadas con el uso instrumental del lenguaje en la comunicación internacional y el estudio de su adquisición, centrándose principalmente en el fomento de enfoques metodológicos innovadores para la investigación empírica.

El objetivo del foro es reunir a distinguidos académicos, profesionales e investigadores noveles de orígenes lingüísticos y disciplinas diferentes para una discusión sobre el papel en el mundo moderno de las lenguas en la comunicación internacional. Invitamos a los investigadores de todo el mundo para compartir en esta conferencia los resultados de sus investigaciones, así como cualquier nueva idea, con el fin de promover la cooperación intercultural.

El objetivo del foro son campos de la lingüística general y aplicada como la semántica, la pragmática, la lingüística textual y de corpus, el análisis del discurso, la adquisición del lenguaje, la lexicología, la lexicografía, la traducción e interpretación, etc. Los resúmenes serán publicados en el Libro de Resúmenes. Todos los artículos con comentarios positivos serán publicados en las Actas LInCS2013. Los costos de ambas publicaciones se incluyen en la cuota de inscripción.

Los idiomas del simposio son el inglés, el francés, el alemán y el español. El letón y otras lenguas europeas son bienvenidos para la comunicación informal durante el simposio.

La página web del Simposio: www.lu.lv/lincs2013/