Presència del DTI al congrés “Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators”, Cracòvia.

Presència del DTI al congrés “Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators”, Cracòvia.MCCTE  “Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators”, Cracòvia.

Sis membres de Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB (Olivia Fox, Christian Olalla, Patricia Rodríguez, Olga Torres i Pilar Cid) i una antiga membre del Departament (Anna Kuznik) han participat al congrés “Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators” que ha tingut lloc a Cracòvia el 10 i 11 d’octubre passat.

Presència del DTI al congrés “Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators”, Cracòvia.

Presència del DTI al congrés “Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators”.

Els sis ponents han estat molt actius en aquest congrés i, entre tots, han fet un taller i sis comunicacions.

Pàgina web:
Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators – Krakow, 10-11 October 2013