Biografies lingüístiques

Textos per a la sostenibilitat lingüística

des. 13 2008

Descripció

Posted in |

Una autobiografia lingüística és un document en què una persona descriu les seves experiències relacionades amb les llengües i les cultures amb què ha entrat en contacte al llarg de la vida, tant en l’educació formal com més enllà. L’autobiografia lingüística pot incloure també un component de planificació de l’aprenentatge lingüístic personal i de reflexió sobre les característiques de l’individu com a aprenent de llengües.
Les autobiografies lingüístiques no solen tenir una finalitat literària, sinó que més aviat tenen l’objectiu de reflectir, aplegar i sistematitzar una determinada realitat personal, la que afecta les llengües i les cultures.
En aquest sentit, els estudiants de mobilitat tenen molt a aportar, de les seves experiències, i és per això que els animem a fer les seves autobiografies lingüístiques, seguint uns criteris determinats i utilitzant unes etiquetes o identificadors concrets.