Biografies lingüístiques

Textos per a la sostenibilitat lingüística

oct. 07 2008

Criteris

Posted in |

Ens interessen molt les experiències que podeu aportar els estudiants que us trobeu exposats a una mobilitat i a un contrast lingüístic i cultural determinats, ja que viviu un procés de mobilitat cap a un campus aliè, i és per aquest motiu que us encoratgem a fer biografies lingüístiques en les línies que expliquem a continuació. Us demanem, dins un plantejament prou obert i en forma d’un text, o un enregistrament de vídeo, que reflexioneu sobre un dels temes següents (o alguns, o tots, segons l’enfocament de la vostra exposició):

  1. com m’ha ajudat la meva “biografia lingüística” prèvia a afrontar la mobilitat d’estudis (tenia prou preparació, prou destreses, sabia prou llengües?);
  2. quins contrastos he observat en el canvi de context?;
  3. sóc una persona amb prou competència intercultural per afrontar un canvi de context? N’he tingut evidències?;
  4. com valoro l’acollida lingüística i cultural rebuda? Al meu país també s’acull les persones nouvingudes?;
  5. he observat contrastos entre les “cultures acadèmiques” de la meva universitat i de la universitat d’arribada?;
  6. he viscut alguna situació curiosa, algun malentès lingüístic o cultural?;
  7. m’ha cridat l’atenció algun ús lingüístic, algun comportament lingüísic? Quina opinió em mereixen els comportaments vistos?;
  8. m’ha cridat l’atenció alguna forma lingüística de la llengua d’acollida, o algun significat desconegut?;
  9. he viscut alguna anècdota d’abast lingüístic, comunicatiu, cultural, que pugui interessar altres persones?;
  10. quines experiències tinc com a aprenent de llengües?;
  11. quins trucs o estratègies m’han anat bé quan he après una llengua?;
  12. tinc algun prejudici lingüístic? N’he pogut superar algun al llarg de la meva biografia lingüística?

Un dels criteris fonamentals de la biografia és que ha de poder aportar informacions que l’autor consideri que poden ser rellevants per a altres persones, o de les quals l’autor de la biografia es consideri un testimoni privilegiat, per la seva àrea de procedència, per la singularitat de la seva experiència o per altres motius. La filosofia de la recollida de biografies és clara: poder posar a l’abast d’altres persones (autòctones i nouvingudes) unes experiències que els puguin interessar i ajudar i que puguin també facilitar-los l’aprenentatge i afavorir la seva mobilitat universitària. Per aquest motiu, pot anar bé la categorització de les biografies mitjançant un sistema d’etiquetes.