Biografies lingüístiques

Textos per a la sostenibilitat lingüística

oct. 07 2008

Etiquetes

Posted in |

Les etiquetes són identificadors que formen part d’un conjunt de dades, o hi estan relacionats. Utilitzarem les etiquetes per poder categoritzar les biografies lingüístiques, cosa que facilitarà la tasca de cerca d’informació necessària a les persones que tinguin interès en algun aspecte concret dels que s’hi tractin.

Les etiquetes que poden categoritzar les biografies són:

a) nom de la llengua en què es redacta la biografia: anglès, català, francès…;

b) llengües anomenades (les que siguin rellevants);

c) països anomenats;

d) competència intercultural;

e) opinions sobre l’acollida lingüística rebuda;

f) aspectes de cultura acadèmica;

g) prejudicis lingüístics;

h) actituds lingüístiques;

i) comentaris sobre formes lingüístiques;

j) comentaris sobre usos lingüístics;

k) aspectes relacionats amb la biografia d’aprenentatge d’una llengua;

l) aspectes sociolingüístics.