Destacat

Fons Martí Gelabertó de mapes antics

Fons Martí Gelabertó de mapes antics

L’historiador Martí Gelabertó ha cedit una destacada col·lecció de materials cartogràfics a la Cartoteca General de la UAB. Consta de 180 mapes i plànols del segle XVII i XVIII. Molts d’ells van ser dibuixats amb ocasió dels conflictes bèl·lics que van assolar Catalunya entre 1640 i 1714. La UAB ha signat un acord amb l’historiador […]

Nou Pla estratègic / Servei de Biblioteques

Nou Pla estratègic / Servei de Biblioteques

El passat 22 de maig ha estat aprovat per la Comissió d’Investigació de la UAB el Pla estratègic del Servei de Biblioteques 2015-2018. Amb el lema “La biblioteca, més del que imagines!” les biblioteques de la UAB es posicionen com un aliat permanent en tot el cicle d’aprenentatge, docència i recerca, alhora que col·laboren proactivament […]

El nou web IFMuC al servei del patrimoni musical de Catalunya / Gregori i Cifré, Josep Maria

El nou web IFMuC al servei del patrimoni musical de Catalunya / Gregori i Cifré, Josep Maria

1.Motivacions i procés Catalunya és un dels pocs països europeus que encara desconeix la riquesa del seu patrimoni musical pel que fa al repertori compositiu dels seus mestres de capella, organistes i músics que es conserva oblidat en nombrosos arxius (principalment eclesiàstics). Des de l’edició que Felip Pedrell va dur a terme el 1908 del […]

Exposicions 2015 (Gener-Abril) a les biblioteques de la UAB / Guerrero, Rosa

Exposicions 2015 (Gener-Abril) a les biblioteques de la UAB / Guerrero, Rosa

Si voleu estar al dia de les exposicions fetes per les biblioteques de la UAB, consulteu els resums quadrimestrals que us presentem en cada número de Biblioteca Informacions. En aquest, que enceta l’any 2015, podreu trobar totes les exposicions virtuals i presencials que hem vist i gaudit des del gener fins a l’abril. Per tenir-ne […]

Projectes de recerca internacionals i Accés obert: l’experiència amb el CREAF / Fabregat, Tomàs

Projectes de recerca internacionals i Accés obert: l’experiència amb el CREAF / Fabregat, Tomàs

Una de les novetats en les convocatòries dels projectes de recerca finançats per la Unió Europea és l’obligatorietat de fer públics els resultats de la recerca mitjançant alguna de les modalitats d’accés obert. Això, que va ser una recomanació durant l’anterior pla de finançament (FP7) [1],  en l’actual, l’anomenat Horitzó 2020 (H2020), és una obligació. […]

La Biblioteca i la Facultat treballen en col·laboració / Gonzàlez, Mònica

La Biblioteca i la Facultat treballen en col·laboració / Gonzàlez, Mònica

Al llarg d’aquest curs 2014-2015 s’ha incrementat notablement la col·laboració entre la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. Us expliquem tres dels nostres projectes recents, que s’afegeixen a les activitats que des de fa uns quants anys es porten a terme conjuntament, com la […]

Millores 2014 a les Biblioteques de la UAB

Millores 2014 a les Biblioteques de la UAB

El 2014 ha estat un any difícil a nivell pressupostari, però no ha impedit que s’hagin produït accions per millorar les infraestructures i serveis a les Biblioteques de la UAB. Algunes d’elles s’han dut a terme a totes les biblioteques, com ha estat la renovació i ampliació de les antenes wifi, i altres han estat […]

La producció científica de la UAB en obert / Hernández Frey, Anna

La producció científica de la UAB en obert / Hernández Frey, Anna

L’Accés Obert (Open Access, OA) a la informació científica consisteix a dipositar la producció de recerca a la xarxa de forma lliure i gratuïta per poder reutilitzar-la, com alternativa al paradigma de pagar a les editorials per accedir a la informació generada a les pròpies universitats. Sovint, els autors que faciliten l’ús de les seves […]

La Biblioteca a la butxaca! / Martínez, Juan Antonio; Casaldàliga, Núria

La Biblioteca a la butxaca! / Martínez, Juan Antonio; Casaldàliga, Núria

El Pla estratègic 2011-2014 del Servei de Biblioteques, amb el lema La biblioteca, el teu aliat digital ha marcat les línies estratègiques a partir de les quals les biblioteques UAB han anat ampliant l’oferta de serveis, han dut a terme millores en els espais i han posat a disposició dels usuaris noves eines de cerca […]