Comunicació de la recerca: com es comparteix la ciència / Álvarez, Núria

És una realitat inqüestionable que les universitats juguen un paper clau en la recerca més avançada arreu del món. No obstant, l’entorn científic és canviant i evoluciona constantment, i tothom qui investiga necessita informació per estar sempre al dia. El compromís del Servei de Biblioteques de la UAB és fer costat al personal investigador de la universitat i ajudar-lo en les necessitats que deriven de la seva tasca de recerca. 

Amb aquesta voluntat de suport i acompanyament va néixer el 29 de juny de 2020, ara fa poc més d’un any, la web de Comunicació de la Recerca: https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca 

El punt de partida en el seu disseny va ser la necessitat real de donar resposta a les consultes rebudes a les biblioteques, del tipus: vull publicar i no sé on, què és un DOI, com puc publicar en obert, com he d’escriure el meu nom en un article, etc. L’equip de bibliotecàries de Suport a la Docència i la Recerca va tenir clar que calia oferir al personal investigador un seguit de recursos i informacions d’interès que pogués aplicar durant les diferents fases de què consta el cicle de creació d’una publicació i la posterior gestió que ha de fer del conjunt de la producció científica pròpia. 

En realitat tot responia a un mateix concepte, la scholarly communication, terme anglosaxó que en el nostre entorn es tradueix per comunicació de la recerca, comunicació científica o comunicació acadèmica, però que no deixa de tenir el mateix significat: és el procés on el personal acadèmic i investigador comparteix i publica els seus descobriments gràcies a la recerca que porta a terme, de manera que aquest coneixement queda a disposició de tota la comunitat científica arreu del món i, per extensió, de tota la societat. 

La comunicació de la recerca es representa sovint de forma gràfica com un cicle seqüencial. I així és com es va voler presentar i com s’estructura la web, en dos escenaris diferents però cadascun amb el seu circuit propi:

 

 

Crear una publicació

El primer bloc recull la idea clàssica de la comunicació científica, que implica la creació, publicació i difusió de la investigació acadèmica, tradicionalment en la literatura formal (articles de revista, llibres i capítols de llibres revisats per experts). Es presenten aquests estadis d’elaboració d’un document, des de que es comença a redactar fins que arriba a la darrera etapa, on es dissemina per donar-se a conèixer al món (en qualitat de bé públic) i facilitar el coneixement: 

 

 

Escriure:com signar, identificadors personals, com escriure correctament la filiació, preparació d’un document, importància de les normes editorials, etc.

 

 

Citar: com incloure citacions i elaborar la bibliografia durant el procés d’escriptura i eines a l’abast en aquest àmbit.


 

Publicar: escollir on publicar, recomanacions i bones pràctiques, dades de recerca, requeriments de projectes, què és el DOI i la revisió d’experts… 

 

 

Publicar en obert: recomanacions a la UAB, repositori institucional DDD, drets d’autor, etc. 

 

 

Difondre: importància de la identitat digital, xarxes socials i canals de difusió de la UAB. 

Gestionar la producció científica 

 

 

El segon escenari es produeix quan un investigador o investigadora ja disposa de més publicacions que ha creat seguint el circuit anterior i ara necessita gestionar la seva producció científica: indicant-la en el seu currículum, presentant-se a convocatòries que requereixen l’avaluació i acreditació de la recerca (tant d’autoria com de publicacions) o bé recollint-la en els canals adequats per tal d’aconseguir una major visibilitat de la seva investigació. Els apartats d’aquest bloc són: 

 

 

Gestionar currículum: com generar els currículums normalitzat i abreujat (CVN i CVA). 

 

 

Valorar autors: saber quins indicadors bibliomètrics permeten valorar els autors. 

 

 

Valorar publicacions: on trobar informació per a les convocatòries d’acreditació i avaluació de la recerca segons les agències, els àmbits de coneixement, els indicadors bibliomètrics o bé els recursos d’interès. 

 

 

Producció científica: quines fonts recullen el conjunt de la producció científica d’un investigador o investigadora, de grups, centres o instituts de recerca, tant dins de la UAB com en l’entorn català. 

Tots els continguts són consultables en tres idiomes (català, castellà i anglès) i constitueixen un bon punt d’accés per obtenir informació d’aquest sistema de disseminació de la ciència. Un entorn que és ben viu: en l’actualitat hi ha un debat important sobre el paper de les universitats en l’evolució de la comunicació científica, sobre la conveniència de modificar els actuals processos d’avaluació o potenciar i premiar a qui dedica part del seu temps a la divulgació. 

Així doncs, confiem que aquesta eina es converteixi en un aliat per l’equip investigador de la universitat. De moment, en el seu primer any de vida ha complert amb escreix les expectatives, rebent un total de 19.750 visites des del seu inici fins al 31 d’agost d’enguany.  

Us animem a entrar i passejar-vos per les diferents etapes del cicle de vida de la comunicació científica, tot convidant-vos a fer-nos arribar qualsevol consulta que tingueu, ja que les biblioteques som sempre al/el vostre servei. 

 

Núria Álvarez Díaz
Biblioteca de Ciències Socials

Deixa un comentari