Les biblioteques de la UAB a Youtube: cinc cèntims sobre el grup de vídeos del Servei / García, Marina; Opisso, Isàvena

Ja fa temps que des del Servei de Biblioteques s’aposta per les diferents xarxes socials a l’hora de generar contingut informatiu per als usuaris. Primer Facebook i poc després Twitter i Instagram, ens han servit per difondre notícies, donar a conèixer les biblioteques i els nostres serveis, o senzillament fer-nos més propers a certs col·lectius (sobretot l’alumnat) que estan molt familiaritzats amb aquests entorns virtuals. Però quina és la necessitat de crear un canal a Youtube i penjar-hi vídeos?

Justament en la línia de donar a conèixer les biblioteques i els serveis que oferim, les xarxes esmentades anteriorment no presenten el format necessari per poder desenvolupar suficientment el contingut quan es tracta d’ensenyar com funciona, per exemple, el catàleg, les reserves o el servei de préstec; ens calia un suport que ens permetés explicar de manera àgil però detallada com es poden fer cadascun d’aquests processos.

És per això que s’opta pel format vídeo com el més adient per poder comunicar aquest tipus de continguts i es crea un equip de treball transversal, en el qual s’ha intentat sempre que hi participés un membre de cada biblioteca per tal d’equilibrar la detecció de necessitat de continguts i una mirada el més àmplia i integrada possible del conjunt del nostre servei.

Caldria remuntar-nos al 2009 per trobar com a any en què es va proposar la creació d’un grup de treball, en aquella ocasió es tractava de fer un vídeo de presentació als nous estudiants que servís per a totes les biblioteques. Al 2010 es confegeix el guió i el pla de rodatge i posteriorment el Servei de Mitjans Audiovisuals i Multimèdia del ICE elabora un vídeo sobre el catàleg  que s’estrena en web l’octubre de 2010.

L’embranzida definitiva al grup de vídeos, però, arriba amb l’Alba Medina, com a alumne en pràctiques de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (FIMA) , moment en què es reactiva per crear vídeos que fessin més atractives les guies sobre serveis i recursos que teníem en paper. El primer vídeo d’aquesta etapa és el de Xarxes Socials. Gràcies a la implicació de l’Alba i els posteriors alumnes en pràctiques de la FIMA, coordinats per la Marina Carbonell, Cap de Suport als Usuaris de la Biblioteca d’Humanitats, que ha dinamitzat el grup, el grup de vídeos ha pogut crear la col·lecció de vídeos en un minut, vídeos promocionals i fins i tot un vídeo durant el confinament.

Formació

A la primera fase de 2009 es va pensar de treballar amb el programa Camtasia i Adobe Captivate. Al 2017, però, es decideix treballar amb el programa d’edició de vídeos Adobe Premiere, que requereix una subscripció anual. Per tal de familiaritzar els potencials integrants del grup, es va fer una formació presencial que va consistir en una introducció teòrica seguida d’unes quantes sessions pràctiques.

Paral·lelament també es va fer una reunió amb tots els participants del curs, que eren candidats a formar part del grup de vídeos, per ensenyar les càmeres de què es disposaven; una del propi servei de biblioteques i una altra que es podia sol·licitar al Servei d’Audiovisuals de la Facultat de Ciències de l’Educació. En aquesta sessió es va fer una introducció al funcionament de les càmeres i del sistema de micròfons associats, ja que no sempre el so captat per les càmeres és suficient.

Al 2019 es va apostar per un nou programari gratuït, Da Vinci Resolve. La formació estava prevista a inicis de 2020 però un problema de calendari primer, i la irrupció de la pandèmia van fer ajornar aquesta formació. Finalment a finals de 2020 es va reprendre en format virtual. No va ser fàcil, ja que els requeriments tècnics per instal·lar aquest programa no sempre eren compatibles amb el maquinari disponible per al teletreball, però finalment es va poder finalitzar.

Tipus de vídeos

En una primera fase de treball del grup es va detectar la necessitat de crear un seguit de vídeos de caire eminentment pràctic que en un format curt expliquessin serveis bàsics. Es tracta dels vídeos “Biblioteques en un minut”. Aquesta sèrie, amb un total de 8 vídeos, mostren com funciona el préstec, la bibliografia recomanada, la renovació de documents, l’accés al meu compte, les xarxes socials… Vam començar-los amb el Rafa Giráldez, de la Biblioteca d’Humanitats, fent-nos d’actor, però aviat s’hi va incorporar alumnat, en algun cas estudiants en pràctiques de la Biblioteca d’Humanitats (com al vídeo de Xarxes socials) . Més endavant, alumnat que s’hi ha prestat després d’haver fet diverses campanyes a les xarxes socials per tal d’invitar-los a participar als vídeos com a actors. Actualment disposem d’una llista d’alumnes que s’han interessat a participar en la confecció de vídeos com a actors i també hi ha hagut alguns altres membres del Servei de biblioteques que hi ha aparegut.

Més endavant es va pensar en la necessitat de divulgar els fons especials de les biblioteques. El primer vídeo d’aquesta sèrie va ser el de la Biblioteca Econòmica Carandell i el va seguir el del Fons d’Història de la Veterinària. En aquesta col·lecció la durada varia i es permet fer un metratge més llarg. Es manté, això sí, una mateixa capçalera i música per aglutinar-ne l’estil. De nou la irrupció de la pandèmia ha fet que aquesta sèrie s’estronqués, però la intenció és continuar amb les altres biblioteques que disposen de fons especials fins a cobrir-los tots, de cara a fer-ne difusió.

La pandèmia, però, no ha aturat l’activitat del grup, ja que es van realitzar un vídeo de les tasques realitzades des del confinament, un altre sobre serveis en línia i amb les biblioteques ja obertes se n’ha fet un de monogràfic sobre la Biblioteca Universitària de Sabadell, les mesures que apliquem contra la Covid a les Biblioteques segures, etc.

Finalment també s’han realitzat vídeos per a esdeveniments concrets, com ara l’Escape room d’accés obert, els Recursos educatius en obert o ara amb l’imminent llançament de Primo, un vídeo promocional sobre el nou Cercador.

Pel que fa la difusió dels vídeos es fa al propi canal Youtube on hi ha nombrosos subscriptors, a les xarxes socials de les Biblioteques UAB i també al web on els vídeos es pengen a l’apartat corresponent a cadascuna de les temàtiques. En aquesta darrera modalitat a més de fer-ne difusió, se’n reforça la utilitat i és que justament, com es comentava a l’inici de l’article, el motiu inicial de la creació de vídeos era el d’ajudar els usuaris que es familiaritzessin amb els diferents aspectes de les nostres prestacions. És el cas, per exemple del vídeo sobre préstec o sobre accés obert, que facilita a l’alumne aquesta informació quan des de la pròpia pàgina del servei cerca aquests apartats. Els vídeos també s’empren per donar resposta a les consultes del servei de WhatsApp del Servei de biblioteques, per exemple, si un usuari pregunta sobre com renovar un préstec, se li facilita l’enllaç al vídeo explicatiu d’aquest aspecte.

Un altre aspecte dels vídeos és la voluntat de fer-los viables per a usuaris no catalanoparlants i a l’alumnat amb deficiències auditives. Així, tots els vídeos es subtitulen en castellà i anglès i també en català de manera que resultin accessibles a tots aquests col·lectius.

Com a reptes de futur immediat, caldrà reformar alguns dels vídeos de què disposem, ja que amb el canvi del sistema de gestió de biblioteques d’Alma i Primo alguns dels fotogrames han quedat obsolets. També van quedar pendents projectes, com ara el de recomanació de bibliografia per part de docents. El potencial del material audiovisual com a eina del servei ha quedat ben palesa en les darreres formacions d’Alma, en què l’ús d’aquest suport ha permès dur a terme els cursos per a tot el personal. També és un mitjà que amb la necessitat de compaginar presencialitat i virtualitat es perfila com a una bona opció per a les futures formacions a usuaris. Els horitzons s’amplien i encoratgem a tot el col·lectiu a participar-hi o a contactar amb el grup quan tingui un projecte en què cregui que val la pena treballar.

Marina García i Isàvena Opisso

 

Deixa un comentari