Col·laboració entre les Biblioteques UAB i l’Escola de Doctorat \ Jordán, Marta

Des de fa un temps, el Servei de Biblioteques i l’Escola de Doctorat col·laboren en la realització d’una sèrie de sessions de formació emmarcades dins del Programa de formació de Doctors en competències transversals.

L’objectiu d’aquesta formació és proporcionar coneixements sobre els diversos aspectes relacionats amb la cerca, obtenció, gestió, publicació i visibilització de la informació de cara a l’elaboració de la tesi doctoral.

Aquesta col·laboració es materialitza en 5 continguts específics:

Cerca i gestió de la informació: Fonts d’informació: es presenten les principals fonts d’informació especialitzades en les diferents àrees del coneixement, amb l’objectiu que els doctorands coneguin les eines de què disposen per cercar informació de qualitat, útil i pertinent per a la seva recerca.

Cerca i gestió de la informació: Mendeley: sessió pràctica en la utilització d’aquesta eina que permet als doctorands gestionar, organitzar i generar la bibliografia emprada durant l’elaboració de la seva tesi.

Propietat Intel·lectual en l’elaboració de la Tesi Doctoral: es mostren de tots els aspectes que cal tenir en compte per tal de no vulnerar els drets de tercers a l’hora de redactar la tesi, així com també s’explica el funcionament de la publicació de la tesi en un repositori institucional, tal i com marca el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Publicar en Accés Obert: pretén mostrar les diverses possibilitats que tenen els investigadors de maximitzar la visibilitat de la seva recerca a partir de la seva publicació en accés obert.

De cada contingut es programen diverses sessions de formació en diferents idiomes (català, castellà i anglès),  i en horari de matí i de tarda, amb l’objectiu de facilitar al màxim l’assistència dels estudiants.

Aquestes sessions han tingut una bona acollida per part dels doctorands que han valorat molt positivament els continguts, trobant-los d’interès per a complementar la seva formació.

Marta Jordán
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.