Vint-i-cinc anys de Biblioteca Informacions/Balagué, Núria

El 6 d’agost de 1991 Tim Berners-Lee, el creador del World Wide Web, va publicar la que es considera la primera pàgina web1 , on explicava el seu projecte i donava informació sobre com els usuaris podrien configurar un servidor web i crear els seus propis llocs i pàgines web, així com la forma en que es podria buscar a la web per obtenir informació.
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

Uns mesos abans, en un món pre-web, el Servei de Biblioteques va iniciar la publicació del Biblioteca Informacions que ara, amb la perspectiva d’aquests 25 anys, ens permet veure com les biblioteques de la UAB han anat canviant i actualitzant els seus serveis a mesura que aquell invent novell que va ser el World Wide Web i d’altres tecnologies han aportat nous instruments per facilitar la gestió i transmissió de la informació.

En l’editorial d’aquell primer número de maig de 1991 es presentaven els objectius del Biblioteca Informacions:

“La publicació periòdica del Servei de Biblioteques que us presentem pretén ésser un instrument per donar a conèixer les biblioteques de la UAB, els seus fons i els serveis que ofereixen.
L’automatització de les biblioteques, les novetats en el camp de la bibliografia o en el de la teledocumentació són temes que generen una informació que cal difondre a tota la comunitat universitària. Els recursos bibliogràfics i les prestacions concretes d’una biblioteca pot ser que no siguin prou coneguts pels usuaris potencials i, per tant, infrautilitzats. Biblioteca Informacions també pretén incloure notícies del camp de la bibliografia i de la documentació relacionades amb altres universitats o institucions científiques i culturals que puguin ser d’interès per als investigadors de la nostra universitat. A partir del pròxim número inclourà una secció de «Cartes a la Biblioteca» que reflecteixin l’estat d’opinió dels usuaris.”

49-03

Ja en aquell número 0 s’informava que “De mig any ençà, la UAB compta amb un sistema automatitzat per a les seves biblioteques. Aquest ha estat el primer pas per iniciar l’ambiciós projecte d’automatització de les biblioteques de la universitat que es pretén finalitzar l’any 1992.”

També en aquell exemplar s’informava d’un dels aleshores serveis més punters: “La teledocumentació és un sistema per mitjà del qual accedim de forma selectiva i a distància, des de terminals de dades, a la informació emmagatzemada en uns ordinadors anomenats «hosts». En aquests hosts, la informació s’organitza en bases de dades (bbdd)[…]”

A la contraportada hi trobem una altra notícia interessant: “El servei de biblioteques participa en un projecte del programa Comett-II de les comunitats europees”, i s’hi exposen algun detalls del projecte Telephassa, centrat en la realització d’una sèrie de seminaris sobre serveis d’informació innovadors i utilització de la informació, i que va representar el debut del Servei de Biblioteques en el món dels projectes europeus.

Biblioteca Informacions es pot llegir retrospectivament com una crònica de tots els avenços tecnològics i documentals incorporats a les nostres biblioteques en els darrers vint-i-cinc anys. Uns avenços que no haurien estat possibles sense el personal del Servei de Biblioteques que, més a més a de posar-los en pràctica, els ha anat explicant a la revista. També el professorat hi ha col·laborat número a número amb articles que vinculen la feina de les biblioteques a la seva activitat investigadora.

Ella mateixa ha sofert el canvi de l’edició en paper al format digital i l’actual blog, que permet una actualització més ràpida per difondre les novetats que puguin ser de més utilitat als usuaris de les nostres biblioteques.

Com seran les biblioteques de la UAB, d’aquí vint-i-cinc anys? El Biblioteca Informacions o allò en ho que esdevingui, degudament transformat per les tecnologies que estan per venir us ho podrà dir…

49-03foto2Biblioteca informacions-DDD
1 El projecte del World Wide Webs s’inicià el 1989 i sembla que la que va ser realment la primera pàgina web es va preparar el 1990 i no s’ha conservat. Vegeu la seva història a http://home.cern/topics/birth-web

 

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.