Nou Pla estratègic / Servei de Biblioteques

El passat 22 de maig ha estat aprovat per la Comissió d’Investigació de la UAB el Pla estratègic del Servei de Biblioteques 2015-2018.

Amb el lema “La biblioteca, més del que imagines!” les biblioteques de la UAB es posicionen com un aliat permanent en tot el cicle d’aprenentatge, docència i recerca, alhora que col·laboren proactivament en l’assoliment dels objectius d’excel·lència de la Universitat.

Totes les actuacions descrites passen per treballar conjuntament amb diverses àrees de la UAB.

El pla proposa 18 objectius estratègics que es despleguen en tot un seguit d’actuacions agrupades en cinc eixos:

1. Aprenentatge i Docència, amb actuacions de suport a l’alumnat i al professorat en tot el cicle formatiu per tal de contribuir d’una banda, a l’èxit acadèmic de l’alumnat, oferint-los una formació a mida en tot el seu itinerari acadèmic i professional que fomenti les seves habilitats informacionals i, d’altra banda, contribuir a l’excel·lència de la docència, donant suport a la creació dels materials docents.

2. Recerca, un eix que posa l’èmfasi en donar suport al PDI i als grups i centres d’investigació en tot el cicle de la recerca, i inclou la recollida de la producció científica de la UAB i la seva difusió, la promoció de l’accés obert i el suport en matèria de propietat intel·lectual.

3. Espais i Recursos és l’eix que cerca la millora de l’experiència de l’usuari en l’ús dels recursos i serveis que es posen a la seva disposició i que inclouen infraestructures i serveis electrònics; espais i equipaments, de consulta i d’estudi i també els recursos documentals que donen suport a la docència i a la recerca de la Universitat. A més a més de col·laborar amb diverses àrees de la UAB, es treballarà conjuntament amb el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya).

4. Comunicació i Promoció agrupa un seguit d’objectius i actuacions per fer més eficaç la comunicació amb els usuaris perquè comunicar-nos amb ells és essencial no només per informar-los dels nostres serveis i activitats, sinó també per copsar les seves necessitats i recollir el feedback que ens proporcionen, a través dels canals més utilitzats, i per afavorir la imatge de la biblioteca com la d’un aliat permanent. L’assaig de noves oportunitats de finançament és també un element clau per seguir assegurant un servei rellevant i de qualitat.

5. Equip i Gestió és el darrer eix, que té cura del creixement professional de l’equip del personal del Servei de Biblioteques. Les actuacions descrites en aquest pla estratègic pivoten al voltant de les persones que les han de dur a terme. L’entorn econòmic actual no fa preveure que l’equip humà que ha de gestionar l’assoliment dels objectius s’incrementi en nombre, per tant, hem de cercar que el creixement necessari s’aconsegueixi amb la simplificació dels processos i circuits, amb la flexibilitat organitzativa i amb les innovacions tècniques que es vagin introduint. El sistema de gestió de la qualitat centrat en la millora continuada ha de seguir evolucionant, per trobar noves i millors maneres de fer les coses.

46-03PlaeS’han establert indicadors de seguiment per poder retre comptes anualment dels avenços duts a terme.

En aquest sentit, cal assenyalar l’àmplia trajectòria del Servei de Biblioteques en temes de planificació, ja que aquest és el seu quart pla estratègic. El nivell d’acompliment del pla anterior (2011-2014) va ser molt alt, va superar el 90% malgrat que el seu desplegament va coincidir de ple amb la crisi econòmica i pressupostària que ha patit el nostre país i la nostra universitat.

Podeu consultar el nou Pla estratègic a https://ddd.uab.cat/record/43712, on també trobareu els plans anteriors i els resultats assolits.

Deixa un comentari