Grups Recerca

 • AUTOTRAD. Teoria de la Traducció i autotraducció
 • ÈTIENNE DOLET. Estudis interdisciplinaris en traducció
 • GETCC. Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània
 • GRELT. Ensenyament de llengües per a traductors
 • INTER-ÀSIA. Interculturalitat a l’Àsia Oriental
 • MIRAS. Mediació i Interpretació: recerca en l’Àmbit Social
 • PACTE. Adquisició de la competència traductora i avaluació
 • T-1611. Traducció i història en les cultures hispàniques

consulteu la revista 1611: revista d’història de la traducció

consulteu la Revista Tradumàtica i Papers de Tradumàtica

 • TRAFIL. Traduir i Apropar Filosofies Llunyanes
 • TRANSMEDIA. Traducció audiovisual
 • TXICC. Grup de recerca en Traducció del xinès al català/castellà