Enllaços

Consulteu els recursos electrònics (bases de dades, e-llibres,…) a Trobador +.

A continuació trobareu una selecció d’enllaços d’Història:

  • AHDS History: és un dels cinc centres de l’Arts and Humanities Data Service que col·lecciona, preserva i promou l’ús de recursos digitals en història, tant per la recerca, com l’aprenentatge i l’ensenyament
  • ArchData: eina d’informació i comunicació entre la comunitat científica francesa de l’àmbit de l’arqueologia
  • Arxius en línia: projecte de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental i de l’Arxiu Nacional de Catalunya que permet cercar els fons i documents que es custodien a l’Arxiu Nacional de Catalunya i a la Xarxa d’Arxius Comarcals
  • Barrington Atlas of the Greek and Roman World: selecció de pàgines web amb informació sobre història antiga de Roma i Grècia
  • Best of History Web Sites: portal que recull recursos en història, aproximadament uns 1000 llocs web, a més de guies per a professors d’història, activitats relacionades amb la matèria, jocs i tests sobre història, etc.
  • Byzantine and Medieval Studies Sites: conté material referent a Bizanci, a l’estudi de l’època medieval i recursos sobre el Pròxim Orient i l’Antiguitat

  • Catàleg de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat: catàlegs i bases de dades especialitzats en filosofia, teologia, ciències bíbliques, patrologia, litúrgia, música i història de l’art. Ofereix a més la possibilitat de consultar diversos llibres, manuscrits i incunables en format digital.
  • CEFID (Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica): pàgines web recollides per més de vuitanta investigadors de diferents disciplines, especialitzats en l’estudi d’aquest període històric.
  • CETEDOC Library of Christian Latin Texts: conté la quasi totalitat dels volums publicats dins del Corpus christianorum, tant la Series latina com el Continuatio mediaevalis
  • CLAROS. Concordancia de inscripciones griegas: base de dades que permet localitzar noves edicions d’inscripcions gregues aparegudes durant l’últim segle
  • Classics page: pàgina de recursos molt completa el·laborada per la Ad Fontes Academy
  • Culture.fr: pàgines web especialitzades en art i arqueologia a França
  • Dyabola: bases de dades amb citacions d’articles, monografies i literatura grisa ( més de 235.000 registres)
  • EINet Galaxy – History (Social Sciences): apartat dedicat a història al directori temàtic eiNet.net
  • Encyclopedia Mythica: enciclopèdia en línia dedicada a la mitologia, el folklore i la religió
  • EuroDocs: recull de recursos sobre història política, econòmica, social i cultural dels països europeus