Documents d’Anàlisi Geogràfica

G-DAG0049Documents d’Anàlisi Geogràfica (DAG) és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s’interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l’espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, Documents d’Anàlisi Geogràfica té una periodicitat quadrimestral, en febrer, juny i octubre.

Podeu trobar els números de la revista a:

  • Dialnet: Text complet a partir del núm. 32 del 1998

 

Trobareu més informació sobre DAG al web del Departament de Geografia UAB i a les pàgines de les Revistes Digitals de la UAB