Geografia per a PDI

Per als docents i investigadors, la UAB recull una sèrie d’informacions d’interès a la pàgina Investigar. Més en concret teniu aquí un seguit d’eines bibliomètriques i d’avaluació de publicacions.

BciTotA través del blog que la Biblioteca de Ciència i Tecnologia manté per als docents i investigadors de l’àmbit de ciències, també podeu trobar informació pertinent, per exemple, en l’àmbit de la geografia física.

BlobServerPer a gestionar totes les vostres referències bibliogràfiques, recuperant-les directament de les bases de dades i incloent-les a les vostres publicacions, podeu utilitzar el gestor bibliogràfic Mendeley.

A la pàgina Enllaços teniu les diferents opcions de fons digitals amb que compta la universitat.

Per a conèixer més a fons la consulta de qualsevol d’aquests fons i eines, les biblioteques realitzen diversos cursos de formació durant l’any. Podeu apuntar-vos des d’aquesta pàgina.


This page has the following sub pages.