Departaments, centres, grups de recerca i producció científica (UAB)

Departaments

Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística

Departament de Filologia Catalana

Departament de Filologia Espanyola

Departament de Filologia Francesa i Romànica

Centres i instituts de recerca

Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats (CERHum)

Centre de lingüística teòrica

Centre d’estudis sobre les èpoques franquista i democràtica

Institut d’Estudis Medievals

Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere

Institut Interuniversitari d’Estudis del Pròxim Orient Antic

PROLOPE

Grups de recerca

Grup de Recerca Chartae
Grup de Recerca CLILSLA (Content and Language Integrated Learning in Second Language Acquisition)
Grup de Recerca del Conte Espanyol del segle XIX (GICES XIX)
Grup de Recerca d’Estudis Micènics
Grup de Recerca en Estudis de l’Antiguitat (GREA): Dels ‘horrors de la guerra’ a la gestió política dels desastres antics
Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània
Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures Subversives (GRIPES)
Grup de Recerca Estudis Precolombins
Grup de Recerca Formes d’Identitat en la Cultura Anglesa del Renaixement
Grup de Recerca Interdisciplinar sobre Adquisició i Multilingüisme  (GRIAM)
Grup de Recerca Llengua i Media
Grup de Recerca Presència de la Mitologia Prehispànica a la Literatura Llatinoamericana
Grup de Recerca Ratnakara. Literatures i Cultures de l’Oceà Índic
SGR-Grup de Recerca A cura de
SGR-Grup de Recerca Comunicació i oralitat. Anàlisi experimental de l’oralitat en el contacte de llengües i en els trastorns del llenguatge
SGR-Grup de Recerca Cos i Textualitat
SGR-Grup de Recerca de Lexicografia i Diacronia
SGR-Grup de Recerca de Lingüística Teòrica
SGR-Grup de Recerca de Literatura Catalana Contemporània
SGR-Grup de Recerca d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània
SGR-Grup de Recerca d’Estudis de l’Exili Literari (GEXEL)
SGR-Grup de Recerca d’Estudis d’Història Cultural (GREHC)
SGR-Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE)
SGR-Grup de Recerca en Literatures i Altres Arts Postcolonials i Emergents (LITPOST)
SGR-Grup de Recerca en Llengua de la Ciència i de la Tècnica (NEOLCYT)
SGR-Grup de Recerca Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
SGR-Grup de Recerca Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi
SGR-Grup de Recerca Institucions i mites a la Grècia antiga -Estudi diacrònic a partir de les fonts gregues
SGR-Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)
SGR-Grup de Recerca La percepció de l’Islam en la Societat Cristiana – Les Traduccions Llatines de l’Alcorà i la Literarura Llatina Medieval
SGR-Grup de Recerca Teatre Comparat Itàlia-Europa
SGR-Grupo de Investigación Seminario de Poética Europea del Renacimiento
SGR-Grupo de Investigación Transmisión y Edición de textos del Siglo de Oro (TETSO)

Producció científica

La producció científica a la UAB inclou projectes d’investigació, publicacions (articles, llibres, capítols de llibre, working papers), etc. dels investigadors dels quals es disposi del seu curriculum vitae actualitzat. La pàgina permet buscar per personal investigador, departament, cerca bàsica i cerca avançada. Podeu consultar la base de dades en el següent enllaç.