BCS

Biblioteca de Ciències Socials

jul. 06 2017

Nou web del Servei de Biblioteques de la UAB

Posted in Biblioteca de Ciències Socials, Biblioteques UAB, economia, guies, web by Biblioteca de Ciències Socials |

Avui 6 de juliol s’ha publicat el nou web del Servei de Biblioteques de la UAB.

La seva nova estructura fa que els antics blogs en converteixin en guies temàtiques.

Aquestes guies us permetran saber el que us oferim, conèixer els nostres fons i les nostres biblioteques i conèixer els recursos que estan a l’abast dels nostres estudiants i investigadors.

Podeu consultar la Guia temàtica d’Economia, Empresa i Estadístiques-Turisme i Direcció Hotelera en aquest enllaç.
Que passeu un bon estiu!

girasols


No hi ha comentaris

juny 07 2017

Préstec d’estiu a les Biblioteques de la UAB

Posted in Biblioteques UAB, préstec by Biblioteca de Ciències Socials |

Us informem del préstec d’estiu a les Biblioteques de la UAB:

A partir del 6 de juny, els documents de préstec normal per a alumnes de postgrau, màster i doctorat i per al PAS (préstec de 28 dies) es tornaran el 18 de setembre.

A partir del 12 de juny, els documents de 14 dies i de préstec normal per als alumnes de grau es tornaran el 18 de setembre.

A partir del 19 de juny, els documents de 7 dies per a tots els usuaris es tornaran el 18 de setembre.Foto d'una biblioteca

Documents de cap de setmana: a partir del 30 de juny us podreu emportar en préstec fins al 4 de setembre els documents de cap de setmana de les següents biblioteques: Comunicació i Hemeroteca General, Ciència i Tecnologia, Medicina, Veterinària i Universitària de Sabadell.

 


No hi ha comentaris

juny 06 2017

Atlas of Sustainable Development Goals 2017: From World Development Indicators

El Banc Mundial es complau a donar a conèixer l’Atles 2017 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una nova publicació amb més de 150 mapes i visualitzacions de dades que il·lustren els avenços realitzats per les societats per aconseguir els 17 ODS. L’atles forma part dels productes relacionats amb els Indicadors del Desenvolupament Mundial (WDI), una base de dades que conté estadístiques nacionals comparables i d’alta qualitat sobre el desenvolupament i les condicions de vida de les persones a tot el món.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i les seves respectives 169 metes són ambiciosos. Serà difícil implementar-los i mesurar-los. L’atles és un mitjà per presentar els punts de vista dels experts del Banc Mundial sobre cada un dels ODS.

Inclou un mapa d’arbre interactiu,  on per exemple es pot veure l’evolució del nombre i la distribució de les persones que vivien en pobresa extrema entre 1990 i 2013. La reducció en la quantitat de pobres a l’Àsia oriental i el Pacífic és impressionant, i malgrat a la disminució de la taxa de pobresa extrema a l’Àfrica al sud del Sàhara a 41% el 2013, el creixement de la població a la regió vol dir que 389 milions de persones vivien amb menys d’USD 1,90 al dia en aquest mateix any, és a dir 113 milions més que el 1990.

En l’atles s’inclouen dades que han estat publicades per primera vegada en els Indicadors del Desenvolupament Mundial, i s’analitzen diverses qüestions metodològiques. Per exemple, ara hi ha dades sobre l’accés als combustibles i les tecnologies no contaminants per cuinar, i es duen a terme diàlegs sobre com millorar el mesurament de l’accés a l’aigua potable i l’accés a l’electricitat, i establir definicions més precises del terme “urbà”.

S’analitzen nous mètodes per mesurar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb l’accés universal als serveis de salut, la protecció dels drets sobre la terra, i el mesurament de l’accessibilitat als camins a les zones rurals.

L’Atles dels Objectius de Desenvolupament Sostenible es basa en els Indicadors del Desenvolupament Mundial, una base de dades de més de 1400 indicadors per a més de 220 economies, molts dels quals es remunten a més de 50 anys. L’atles depèn de la tasca d’organismes d’estadístiques internacionals i nacionals de tot el món. Els professionals que s’ocupen en aquestes institucions compleixen una funció crucial en el mesurament i quantificació del procés de desenvolupament, perquè tots puguem prendre millors decisions sobre les nostres vides i els escassos recursos que fem servir.

El podeu consultar:   aquí


No hi ha comentaris

maig 24 2017

Reaping Digital Dividends: Leveraging the Internet for Development in Europe and Central Asia

Posted in economia internacional, internet, llibres electrònics, mercat laboral by Jordi Albero Zaragoza |

Els autors d’aquest llibre electrònic, Tim Kelly, Aleksandra Liaplina, Shawn Tan i Hernan Winkler, ens expliquen que les economies d’Europa i Àsia central (ACA) no estan aprofitant al màxim l’Internet per fomentar el creixement econòmic i la creació d’ocupació. Els veïns d’Àsia Central i el Caucas del Sud paguen alguns dels preus més alts en el món de les connexions a Internet que són lents i poc fiables. Per contra, Europa gaudeix d’alguns dels serveis d’Internet més ràpids i assequibles del món. No obstant això, les seves empreses i els individus no estan aprofitant plenament l’Internet per aconseguir un major creixement de la productivitat, així com més i millors llocs de treball.

DESTACATS
– L’Internet és el lliurament de coneixements, informació i oportunitats a tot el món. Com poden més persones beneficiar-se d’aquests dividends digitals?
– A Europa i Àsia Central, 250 milions de persones estan al costat equivocat de la bretxa digital.
– A Europa i Àsia Central hi ha més usuaris d’Internet que els titulars de comptes bancaris, però no tothom està guanyant accés igual als dividends digitals d’internet.
– La UE té un accés gairebé universal a Internet, així que on són els Googles i Facebooks Europea?
– A l’Àsia Central, el 60 per cent de la gent no té accés a Internet.
– Al Caucas del Sud, el 40 per cent de la gent no té accés a Internet.

RESUM
L’Internet està creant noves oportunitats per a les persones i empreses a tot el món avui en dia. No obstant això, no tothom s’està beneficiant per igual.

L’informe sosté que si el conjunt adequat de polítiques es posen en marxa, els dividends digitals tenen el potencial de ser el motor de la reducció de la pobresa i la prosperitat compartida a la regió d’Europa i Àsia central (ECA). El principal repte a què s’enfronten els països d’ACA és l’alta aversió als canvis que les noves tecnologies poden aportar.

En lloc de protegir les ocupacions existents mitjançant la inhibició de la propagació de les noves tecnologies, les polítiques poden centrar-se en el suport a les persones que perden la feina per trobar noves oportunitats d’ocupació. En lloc d’un intent de dalt a baix per controlar la informació, les polítiques poden centrar-se en l’obtenció de beneficis de la innovació de baix a dalt, desencadenats per la millora de l’accés a Internet i grans volums de dades.

L’informe proporciona molts exemples dels colls d’ampolla que afecten l’augment de l’economia d’Internet a la regió del CEP. L’experiència de les economies més riques de l’oest il·lustra que l’accés gairebé universal i assequible a Internet està lluny de ser la bala màgica per al sorgiment d’una economia d’Internet forta. També descriu les múltiples formes en les que l’Internet pot portar enormes beneficis a la regió del CEP i destaca que hi ha reptes importants. D’altra banda, els països d’Àsia Central podrien beneficiar-se de la seva proximitat a la Xina en termes de millorar la seva connectivitat, i també en termes de les possibilitats futures de comerç electrònic.

Els països de la oest de la regió poden aprofitar la seva infraestructura d’Internet de l’estat de la tècnica per atraure inversions en les indústries intensives en TIC que permetin la deguda llarg ascens dels googles i Facebooks d’Europa. A més, poden explotar les tecnologies digitals per a fomentar la inserció laboral dels treballadors d’edat, un factor que pot aportar dinamisme als mercats de treball de les societats que envelleixen a la regió.


No hi ha comentaris

Next »

Translate »