Entrevistes amb docents

Entrevista amb la doctora Mercè Clariana i Muntada, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació (Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació) de la UAB, que ens explica:

1. Alguns avantatges de la docència en anglès a la universitat.

2. Alguns aspectes metodològics de les classes en anglès a la universitat i algunes pistes sobre com superar els entrebancs de la comunicació en anglès a l’aula.

3. L’interès de començar a ensenyar la seva assignatura en anglès.

Entrevista amb el professor Michael Kennedy-Scanlon del departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB sobre com s’aprèn l’idioma en les assignatures no lingüístiques en anglès, sobre l’anglès com a llengua franca i algunes de les raons per començar a utilitzar-lo com a llengua d’ensenyament a la universitat.

Leave a Reply