activitat 2

L’Educació Emocional

L’art com a estratègia pedagògica de l’educació emocional

Recursos Pedagògics

Aquesta pàgina web forma part del treball “L’art com a estratègia metodòlogica de l’Edcucació Emocional”. En aquest blog trobareu recursos metologics per treball l’EE en infants de 3…