El problema de les llistes obertes per a elegir un òrgan de representació

  1. El problema Imaginem que hem d’elegir cent obres de Picasso per a fer una exposició representativa d’aquest artista. Per a fer-ho, convindrà considerar els diversos períodes estilístics en què se sol dividir l’obra d’aquest autor i tenir en compte la quantitat d’obres de cada període. En relació amb això, algú podria adoptar simplement el següent procediment: es determina quin període va ser el més fructífer i les cent obres de l’exposició.. Llegir més

Cremalleres

Quan es parla de paritat de gènere en unes eleccions, tothom té clar que basta tenir una llista ordenada de candidates dones i una altra de candidats homes i fer una “cremallera”, és a dir anar prenent alternativament noms d’una i altra llista. Un cas similar seria el d’unes eleccions on només s’haguessin presentat dos partits i haguéssin obtingut el mateix nombre de vots. En aquest cas també és obvi que correspon combinar.. Llegir més

Pressupostos participatius

Cada vegada són més els municipis que implementen la participació directa de la ciutadania en l’elaboració (d’una part) del pressupost. Vegi’s, per exemple, el cas de Tortosa així com la memòria de la Diputació de Barcelona sobre aquest tema. Tanmateix, en general es presta poca atenció al procediment concret de votació i determinació del resultat. En molts casos reals fins i tot costa de trobar especificats aquests aspectes. Una vegada més, s’actua d’una.. Llegir més

Eleccions i coalicions mitjançant el vot d’aprovació

Arran de les múltiples eleccions que s’han celebrat recentment a Espanya, a nivell municipal, autonòmic, estatal i europeu, aquests dies donen molt a parlar les coalicions i pactes postelectorals, especialment amb motiu de l’elecció de les persones que han d’ocupar la presidència i altres places de diversos òrgans de govern. En relació amb això, sovint es planteja la qüestió de si els electors d’un partit determinat prefereixen una certa aliança o bé una.. Llegir més

Representació proporcional sense partits?

Encara que no s’acostuma a dir explícitament, quan es parla d’un sistema electoral de llistes tancades es dóna per suposat que no hi ha cap candidat que figuri alhora en dues llistes diferents. També s’entén que cada elector escull una llista i només una. Per tant, les llistes —o els partits corresponents— funcionen com unes etiquetes que classifiquen tant electors com candidats. En aquest context, el principi de representació proporcional demana simplement que.. Llegir més

Llistes obertes

En les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015 hi va haver uns quants municipis on es va utilitzar un procediment de llistes obertes. El procediment en qüestió l’estableix la llei electoral espanyola (Llei 5/1985, article 184, modificat per la Llei 2/2011). S’aplica només en els municipis de població inferior a 250 habitants (on és bastant raonable suposar que els electors coneixen directament els candidats). En aquests municipis, cada elector es troba amb una butlleta on.. Llegir més