Aquests dies l’Argentina es troba a l’interludi de les seves eleccions presidencials. Com en altres països, aquestes eleccions passen a una segona volta entre els dos candidats més votats sempre que en la primera volta no hi ha cap candidat que arribi a una majoria absoluta. També ho fem així en les eleccions a rector d’universitat. Si es procedeix d’aquesta manera és perquè quan no s’arriba a una majoria absoluta, aleshores la candidatura.. Llegir més