Com és ben sabut, darrerament Catalunya s’està plantejant la possibilitat d’esdevenir un estat independent. Per tal de saber si els catalans ho volem realment així, convindria fer un referèndum. La pregunta més senzilla seria òbviament la següent: Pregunta 1.  Vol que Catalunya esdevingui un estat independent? Sí o no. En altres paraules, aquesta pregunta demana de pronunciar-se per una de les dues opcions següents: Opció A:  Esdevenir un estat independent Opció N:  No.. Llegir més