Tal com explicàvem en aquesta entrada, el sistema mixt compensatori pretèn assolir la proporcionalitat tot mantenint que una part del parlament estigui formada per representants locals: El país es divideix en un cert nombre de districtes. Cadascun d’ells elegeix el seu diputat, un sol, mitjançant un criteri de majoria. Fet això, es té en compte els partits a què pertanyen aquests representants locals i la resta d’escons del parlament es reparteixen entre els.. Llegir més