Repartir escons “proporcionalment”

La formació d’un parlament després d’unes eleccions mitjançant llistes tancades consisteix bàsicament en repartir els escons d’una manera el més proporcional possible als vots aconseguits per cada candidatura. Similarment ocorre a l’hora de decidir quants escons s’assignen a cada circumscripció electoral; en aquest cas, convé que el nombre d’escons sigui el més proporcional possible a la població. A continuació explicarem diferents mètodes per repartir escons d’una manera el més proporcional possible a unes quantitats.. Llegir més

Circumscripcions uninominals? No, gràcies!

Darrerament han aparegut alguns articles que defensen sistemes electorals basats en circumscripcions uninominals, és a dir, d’un sol diputat. Un d’aquests articles és, per exemple, el de Xavier Roig a ara.cat (amb una segona part). Considerem les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 27 de setembre de 2015. Quin hauria estat el resultat amb un sistema de circumscripcions uninominals? Evidentment, els detalls dependrien de com s'haguessin fixat les circumscripcions. Però la tònica.. Llegir més