llullKopf

Retrat de Ramon Llull,  procedent del Breviculum  (vers 1325).

 

El passat dilluns 30 de novembre de 2015 es va inaugurar oficialment l’Any Llull, el qual s’estendrà fins el novembre de 2016 per commemorar la gran figura de Ramon Llull amb motiu del setè centenari de la seva mort.

És ben sabut que aquest autor ocupa un lloc eminent en la història del pensament medieval. El que no és tan conegut, i més aviat sorprèn una mica, és que va contribuir de manera molt destacada en el tema dels mètodes de votació. Com a resultat d’aplicar les seves tècniques combinatòries, va proposar diversos procediments per resoldre el problema que presenten les Votacions amb més de dues opcions. Amb aquestes propostes, Ramon Llull introduïa un punt de vista fonamental, la comparació per parelles, que cinc-cents anys més tard seria reinventat per Condorcet.

 

Autògraf Ramon Llull

Probable autògraf de Ramon Llull: Ego, magister Raymundus Lul, cathalanus ,
procedent de la dedicatòria d’un còdex al dux de Venècia (vers 1289).

 

Els escrits de Ramon Llull sobre mètodes de votació no han estat posats en valor fins temps relativament recents. Són tres, dos d’ells en llatí, i l’altre en català. N’hi ha una bona edició online, The Augsburg web edition of Llull’s electoral writings, la qual mostra facsímils i transcripcions dels manuscrits originals, així com traduccions a diverses llengües. Tanmateix, hem trobat a faltar unes traduccions del llatí al català, la qual cosa ens ha semblat imperdonable. Davant d’això hem decidit posar-hi remei. Això ha estat possible gràcies a l’amable col·laboració del professor Avel·lí André i Gabián. Les traduccions que oferim són accessibles a través dels enllaços que apareixen en la llista que segueix.

El contingut d’aquests escrits es descriu breument a l’article ja esmentat sobre Votacions amb més de dues opcions. Per un estudi més detallat referim el lector a la bibliografia que donem a continuació.

Per cert, el nom d’aquest blog està certament inspirat en l’obra de Ramon Llull. ❀


Bibliografia

1. I. McLean, J. London, 1990: The Borda and Condorcet principles: Three medieval applications Social Choice and Welfare  7: 99–108.
2. I. McLean, J. London, 1992: Ramon Llull and the theory of voting. Studia Lulliana  32: 21–37.
3. G. Hägele, F. Pukelsheim, 2001: Llull’s writings on electoral systems. Studia Lulliana  41: 3–38.
4. M. Drton, G. Hägele, F. Pukelsheim, W. Reif, 2001–09: The Augsburg web edition of Llull’s electoral writings.
5. J. M. Colomer, 2011: From De arte electionis to social choice theory. Ramon Llull: From the Ars Magna to Artificial Intelligence (A. Fidora, C. Sierra, eds.; Barcelona, Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial, CSIC): 61–83.
6. S. Barberà, 2011: Llull’s writings on elections from the perspective of today’s research in social choice: an economist’s viewpoint. Ramon Llull: From the Ars Magna to Artificial Intelligence (A. Fidora, C. Sierra, eds.; Barcelona, Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial, CSIC): 85–93.
7. J. Barenstein, 2013: Los escritos electorales de Ramón Llull: una nueva teoría de la votación en la segunda mitad del s. XIII. Revista Española de Filosofía Medieval  20: 85–99.