RECURSOS PER AL PROFESSORAT

En aquest apartat trobareu diversos recursos de suport enfocats als processos d’ensenyament aprenentatge. En l’apartat de Guies es mostren dos documents específics amb estratègies d’autoavaluació, valuació i autoregulació, aquests poden ser útils tant per treballar l’autoregulació d’un mateix com per posar-los en pràctica a l’aula.

D’altra banda, s’ha dedicat un apartat específic a les infografies dedicades a la comprensió de l’autoregulació, els seus elements i algunes de les estratègies més usades.

Finalment, s’ha creat un apartat amb altres recursos, els quals s’exposen eines d’avaluació entre iguals, en entorns virtuals, etc.