OBJECTIUS DEL PROJECTE

El projecte es planteja quatre objectius generals i vuit d’específics