METODOLOGIA DEL PROJECTE

Per a més informació: http://edo.uab.cat/node/4468