Infografies

Autoregulació per al
desenvolupament professional:

Autoregulació per al d esenvolupament professional: https://view.genial.ly/5cda66ef482f4d0f41e48afd/vertical-infographic-autoregulacio

Variables que influeixen en els processos d’autoregulació:

Rol de l’aprenentatge en els processos d’autoregulació:

Pràctiques que afavoreixen l’autoregulació:

Carpeta d’aprenentatge:

Retroacció entre iguals:

Rúbrica:

Avaluació per judici comparatiu: