Guies de pràctiques

Guia de pràctiques d’avaluació per a l’autoregulació dels aprenentatges de l’estudiantat universitari

Pràctiques per a l’autoregulació de la tasca docent dels i les mestres. Material de suport