DIFUSIÓ

En aquest apartat es troben els enllaços a les aportacions elaborades pels membres de l’equip i col·lobaoradors:

DIFUSIÓ PROJECTE 2019

Barrera-Corominas, A. i Mercader, C. (2019). La influencia de los factores contextuales en el feedback entre iguales. En D.Rodríguez-Gómez (Presidència). XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa. AIDIPE. Madrid.

Ion, G i Rodríguez-Gómez, D. (2019). Peer-assessment of Teamwork in Higher Education for Developing Students’ Assessment Literacy. Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future. ECER. Hamburg. 

Lluch-Molins, L., Pons-Seguí, L. i Cano-García, E. (2019). La formación del juicio evaluativo como elemento básico de la competencia de aprender a aprender: El impacto de los criterios de evaluación. En D.Rodríguez-Gómez (Presidència). XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa. AIDIPE. Madrid.

Mercader, C., Díaz-Vicario, A., Ion, G. i Barrera-Corominas, A. (2019). The Influence Of Learning Conditions In Students’ Feedback Uptake. A Longitudinal Study. Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future. ECER. Hamburg. 

Muñoz-Moreno, J.L., Ion, G., Flores-Alarcia, O. (2019). La autorregulación de los aprendizajes en la formación inicial de maestros: estrategias para su autoevaluación. En D.Rodríguez-Gómez (Presidència). XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa. AIDIPE. Madrid.

Rodríguez-Gómez, D., Ion, G i Duran-Bellonch, M. (2019). Percepción de los estudiantes sobre los procesos de evaluación entre iguales. En D. Rodríguez-Gómez (Presidència). XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa. AIDIPE. Madrid.

Zolle-Valero, T. i Fuentes, M. (2019). Análisis de relatos de estudiantes universitarios sobre la autorregulación en experiencias de Evaluación Formativa. XII Congreso internacional de evaluación formativa en educación. Segòvia. 

 


 

DIFUSIÓ PROJECTE 2020 (No publicades però acceptades)*

Barrera-Corominas, A., Díaz-Vicario, A., Fuentes, M., Sánchez-Martí, A. i Zolle-Valero, T. (2020). Guia d’estratègies d’avaluació per a l’autoregulació dels aprenentatges dels mestres en formació. CIDUI: Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital. Barcelona. (Acceptada-presentació congrés 2021)

Ion, G., Muñoz, J.L. i Rodríguez-Gómez, D. (2020). La evaluación como mecanismo de autorregulación en la formación inicial de maestros. XIII Congreso nacional y IX iberoamericano de pedagogía. Santiago de Compostela. (Acceptada-presentació congrés 2021)

Díaz-Vicario, A., Ion, G. i Zolle-Valero, T. (2019) How do primary teachers self-regulate their practice?. EARLI: Learning and professional development. Barcelona. (Acceptada-presentació congrés 2021)


*A causa de la situació social expecional derivada del COVID-19. No es mostren les publicacions en tant que s’han accpetat però no s’ha pogut procedir a la presentació i publicació, aquestes es presentaran en futurs congressos.