Altres recursos de suport

PAUTA PER A L’AVALUACIÓ DE LA CONTRIBUCIÓ INDIVIDUAL DELS MEMBRES AL PROCÉS GRUPAL EN EL TREBALL EN EQUIP UNIVERSITARI

Agud-Morell, I., Alcalde, R., Armengol, C., Barrera-Corominas, A., Borras, A., Buñuel, I., Castro, D., Díaz-Vicario, A., Duran-Bellonch, M.M., González-Fernández, H., Ion, G., Marzo, L., Mercader-Juan, C., Muñoz, J.L., Orta, Mariona., Parera Garcia, M., Pérez- Maldonado, C., Rodríguez Gómez, D., Salat-Llorente, E. i Sánchez-Martín , A.  Amb la col·laboració de Zolle-Valero, T. (2018). Pauta per a l’avaluació de la contribució individual dels membres al procés grupal en el treball en equip universitari. Aula de recursos per a l’avaluació. Universitat Autònoma de Barcelona.


EINA D’AUTOAVALUACIÓ I AVALUACIÓ ENTRE IGUALS PER L’AUTOREGULACIÓ DE L’APRENENTATGE:


EINES PER ADAPTAR L’AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES EN ENTORNS VIRTUALS: