ARGUMENTA#suport a necessitats específiques

.

oct. 11 2014

Sessions temàtiques

Posted in |

 

Programació:

Les sessions es faran entre el 13.11.2014 i el 22.01.2015, els dijous, de 13 a 14 hores, al Centre d’Aprenentatge de Llengues del Servei de Llengües a la Biblioteca d’Humanitats:
13.11.2014 – Currículum
20.11.2014 – Redacció treball final de grau
27.11.2014 – Presentacions orals
04.12.2014 – Currículum
11.12.2014 – Redacció treball final de grau
18.12.2014 – Presentacions orals
08.01.2015 – Currículum
15.01.2015 – Redacció treball final de grau
22.01.2015 – Presentacions orals

 

 

* * *

Currículum

 

1. Avaluació inicial

 

2. Proposta de treball

B1 (El currículum, eina de comunicació en el procés de cerca de feina)
– Lectura dels continguts.
– Activitats 4 i 5 (d’aprenentatge, interactives).

B2 (El contingut informatiu del currículum)
– Lectura dels continguts.
– Activitats 1 i 2 (d’aprenentatge, interactives).

B3 (Aspectes expressius i formals)
– Lectura dels continguts.
– Activitats 3 i 5 (d’aprenentatge, interactives).

 

3. Videocurrículums: el nou format?

 

* * *

Redacció treball final de grau

 

1. Avaluació inicial.

 

2. Proposta de treball:

B1 (La reflexió)
Lectura dels continguts.
Activitats 5, 6, 7, 11, 13, 15 (d’aprenentatge, interactiva).

B2 (L’estructuració)
Lectura dels continguts.
Activitats 4, 5 i 11 (d’aprenentatge, interactives).

B3 (La conceptualització)
Lectura dels continguts.
Activitats 2, 6, 9, 10, 12, 14, 15 , 16 i 20 (d’aprenentatge, interactives).

B4. La formalització
Lectura dels continguts.
Activitats 2, 5 i 6 (d’aprenentatge, interactives).

 

3. Lectura del document “Com es fa el treball de final de grau”, elaborat pel Servei d’Idiomes Moderns de la UdG.

* * *

Presentacions orals

 

1. Avaluació inicial

 

2. Proposta de treball

B1 (L’exposició oral del coneixement científic)
Lectura dels continguts.
Activitats 3 i 7 (d’aprenentatge, interactives).

B2 (La preparació de l’exposició)
Lectura dels continguts.
Activitat 1 (d’aprenentatge, interactiva).

B3 (Els elements comunicatius no verbals)
Lectura dels continguts.
Activitats 1 i 2 (d’aprenentatge, interactives).

 

3. Pràctica de l’oralitat tenint en compte els següents aspectes crítics en la producció d’una exposició oral: gestió de la repetició, control de la modalització, control de la cortesia, control de la com unicació no verbal, relació entre els suports escrits utilitzats i la llengua oral, progressió temàtica i efectes retòrics. 

 

* * *